Ahtisaari är finländare igen – Nobelkommittén ändrar sig

Nobelkommittén har flyttat pristagaren och presidenten Martti Ahtisaari till kategorin Finland. Kommittén uppger att fallet är beklagligt, enligt ett uttalande till FNB.

Ändringen gjordes på grund av den uppmärksamhet som misstaget väckt i medierna, uppger Mattias Fyrenius, som är chef för Nobel Media Ab som upprätthåller webbplatsen. Han beklagar misstaget.
– När vi förstod hur kombinationen av olika fakta skulle kunna tolkas stod det klart att vi behövde ändra på det. Ur finländskt och globalt perspektiv är det klart att den store statsmannen Martti Ahtisaari är finländare, säger Fyrenius till FNB.
Ahtisaari själv säger i en kommentar till Helsingin Sanomat att han är nöjd över att uppgiften har korrigerats.

Granit, Virtanen och Sillanpää

På Nobelkommitténs webbplats kan man göra sökningar i en databas över pristagarna enligt olika sökkriterier, som priskategori eller ålder.
Ett av kriterierna är födelseland. Till exempel för Finland finns det tre kategorier: Finland, Finland (nu Ryssland) och Ryssland (nu Finland).
Ahtisaari fanns i kategorin "Finland (nu Ryssland)", i och med att han är född i Viborg 1937. Efter uppmärksamheten i medierna flyttades Ahtisaari till kategorin med enbart Finland.
De tre finländska Nobelpristagarna som föddes under den ryska tiden, F. E. Sillanpää, A. I. Virtanen och Ragnar Granit, är däremot fortfarande listade som Ryssland (nu Finland).
Fyrenius konstaterar att nationalitet är svårt att definiera. Han berättar att databasen har varit i bruk i bara ett år ungefär och att den utvecklas hela tiden.
ANDRA LÄSER