Vapaavuori: "Det nordiska samarbetet får inte tas för givet och det bör värnas på alla nivåer" – läs hela talet här

Den blivande borgmästaren Jan Vapaavuori välkomnade de nordiska kungahusen med ett varmt tal om vikten med nordiskt samarbete.

HBLnyheter.hbl@ksfmedia.fi
01.06.2017 12:24 UPPDATERAD 01.06.2017 12:38
Herr Republikens President och Fru Haukio
Eders Majestäter
Herr President och fru Reid
Mina damer och herrar
Det här är en alldeles speciell dag i Helsingfors historia. Det nordiska toppbesöket är en av höjdpunkterna under firandet av Finlands hundraåriga självständighet. Vårt land har starka och obrytbara nordiska rötter och likaså Helsingfors som dess tvåspråkiga huvudstad.
För Helsingfors är tidpunkten också unik för att vi idag inleder en ny fullmäktigeperiod och tar i bruk en helt ny organisation och ledningsmodell. Målet med reformen är att stärka det demokratiska beslutsfattandet och invånarnas delaktighet. Den nya organisationen gör det möjligt för staden att fungera effektivare och som en genomskådligare helhet.
Vi uppskattar oerhört mycket att vi får inviga den nya staden i närvaro av nordiska hedersgäster. Vi vet alla, att goda vänner är det värdefullaste som finns. I goda tider och i sämre tider - människor emellan, länder emellan, städer emellan. Detta har bekräftats av de otaliga helsingforsbor som velat hälsa er välkomna från Salutorget trots det typiska nordiska sommarvädret och alla ledamöter från nya stadsfullmäktige här i festsalen.
Mina damer och herrar,
Som gemensam nämnare har vi alla den nordiska modellen, som bygger på starka kommuner nära våra medborgare och öppna samhällen med jämlikhet och delaktighet som utgångspunkt för allt vad vi gör. Återkommande internationella jämförelser bekräftar att vi har gjort ett bra arbete.
Överallt i världen växer storstädernas betydelse. Globalisering och urbanisering går hand i hand. År 2050 kommer troligen omkring 70 procent av jordens befolkning att vara stadsbor. Det betyder att städerna står i främsta ledet när det gäller att lösa problem som berör hela mänsklighetens framtid.
Den nordiska modellen har utan tvivel varit framgångsrik och städernas roll som förverkligare av den har varit - och fortsätter att vara - central. Allt behöver dock ständig uppdatering och förbättring för att behålla livskraften. För att vi även i framtiden ska kunna hänvisa till föregångarskap förutsätts att de nordiska länderna och deras huvudstäder klarar av att fortsättningsvis vara bäst i världen på att lösa globala utmaningar.
Värderade gäster,
Det nordiska samarbetet får inte tas för givet och det bör värnas på alla nivåer av våra samhällen.
Värdet av gamla, goda och pålitliga vänner ökar i samma takt som världen blir svårare att hantera och vänskapskretsen utvidgas.
Jag önskar ett lyckat besök och föreslår att vi höjer en skål för våra gäster, Finlands självständighet och det nordiska samarbetet.
Jan Vapaavuori, blivande borgmästare

ANDRA LÄSER