Ledare för Röda khmererna dömda för folkmord

Två ledare för Röda khmererna i Kambodja döms till livstids fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten under skräckväldet i landet mellan 1975 och 1979, enligt en dom från en FN-stödd krigsdomstol.

Nuon Chea, 92 döms till livstids fängelse för folkmord, precis som landets tidigare president Khieu Samphan, 87. Här på en skärm i domstolens pressrum.
16.11.2018 07:27 UPPDATERAD 16.11.2018 08:50
De två dömda är 87-årige Khie Samphan, landets formelle statschef under Röda khmerernas styre, samt 92-årige Nuon Chea, känd som "broder nummer två" och den kambodjanske diktatorn Pol Pots närmsta man.
Domstolen anser att folkmordsbrott begicks mot etniska vietnameser och det muslimska chamfolket, säger domaren Nil Nonn.
Det är första gången rödakhmerledare dömts för folkmordsbrott. De båda männen dömdes dock redan 2014 till livstids fängelse för brott mot mänskligheten.
Domen föll i Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) under fredagen. Domstolen, bildad i samarbete mellan FN och Kambodjas regering, har i uppdrag att ställa Röda khmerernas ledare inför rätta för de brott som begicks i dåvarande Demokratiska Kampuchea.
– Utslaget är ECCC:s motsvarighet till Nürnbergdomarna och är därför av stor betydelse för Kambodja, säger FN:s expert David Scaeffer och syftar på rättegången mot höga nazister efter andra världskriget.
Mellan 1,7 miljoner och två miljoner människor miste livet under åren 1975–1979, mördade eller märkta av svält och svåra umbäranden. Regimen dödade också alla som ansågs vara fiender: intellektuella, minoriteter samt tidigare ledare och deras familjer. Den högste ledaren Pol Pot dog 1998, utan att ha hunnit dömas för brott.

Röda khmererna

Röda khmererna växte sig starka i början på 1970-talet när USA bombade Kambodja för att komma åt försörjningsleder till Vietnam och flera tusen människor dödades.
I april 1975 störtade Röda khmererna en USA-stödd regim. Omedelbart inledde de en mycket brutal samhällsomvandling som gick ut på att förvandla Kambodja till ett utopiskt bondesamhälle.
Landet förvandlades till ett slavläger präglat av svält, avrättningar, sjukdomar och tvångsarbete. Närmare två miljoner människor – nästan en fjärdedel av befolkningen – dog.
Vietnam invaderade Kambodja och avsatte regimen i januari 1979. Ockupationsmakten blev kvar i tio år. Röda khmererna fortsatte som gerilla till slutet av 1990-talet.

ANDRA LÄSER