Psykoterapi är i dag få förunnat men i framtiden kan alla få terapi snabbt

Finlands psykoterapisystem hjälper de få som lyckas ta sig igenom nålsögat – men fler kan snart få hjälp om det finns politisk vilja. Terapigarantin är en tandlös reform om man inte samtidigt förbättrar tillgången till psykoterapi, säger professorn Anna Keski-Rahkonen.

Psykisk ohälsa är vanligare än man ofta tror, men enligt experter är det svårt att få hjälp snabbt, speciellt om man bara har lindriga problem. Systemet delar in människor i friska och sjuka.
All slags behandling för psykisk ohälsa är svår att få i Finland, och när man väl beviljats psykoterapi är det svårt att hitta en terapeut.
ANDRA LÄSER