Har man stora pengar kan man påverka stadsplanen – så går det till

Kommunen har monopol på hur den byggda miljön planeras, men privata fastighetsinvesterare har trots det möjlighet att driva sina egna projekt.

Klyyga är ett av förslagen som gått vidare i planeringstävlingen för Elielplatsen i Helsingfors.
06.07.2021 05:58
Trots att kommunen har stadsplaneringsmonopol finns det metoder för privata fastighetsinvesterare att driva egna projekt. Det görs genom ett system med så kallad planeringsreservering som är i bruk i vissa kommuner, bland annat i Helsingfors. Numera talas det också om utvecklingsreservering.
Några aktuella projekt i Helsingfors där fastighetsinvesterare utnyttjar systemet med planeringsreservering är planerna för Elielplatsen, Garden Helsinki-projektet och utvecklingen av Södra hamnen.
Systemet går ut på att en investerare eller en grupp med investerare ansöker om en planeringsreservering för ett område för en viss tid. Om staden beviljar planeringsreserveringen får investerarna rätt att planera området på eget initiativ och utifrån egna utgångspunkter. Därtill förbinder de sig att förverkliga planerna. Blir det inga planer inom den angivna tidsfristen återgår området till staden.

ANDRA LÄSER