Fiskare önskar fler åtgärder då antalet sälar och skarvar ökar i Östersjön

Yrkesfiskarna i Finland blir färre. Enligt projektet Baltic Sea Seal and Cormorant TNC:s utredning är en anledning till det att ökningen av säl och skarv i Östersjön gör fisket olönsamt.

Östersjöns sälar förstör fiskarnas fångstmöjligheter, menar fiskarna.

Projektet Baltic Sea Seal and Cormorant TNC gick i mål under onsdagen. Projektet utfördes för att reda ut vilka ekonomiska konsekvenser sälar och skarvar förorsakar kustfisket i Östersjön. Bland de drivande i projektet var Södra Finlands fiskerigrupp.

Längs den finska kustlinjen bor i dag ungefär 300 fiskare. Endast 50 av dem kan leva på fiske som primär inkomstkälla i dagsläget. Medelåldern på fiskarna är över 60 år.

– Bara en av tio fiskare som slutar får en ersättare, säger Esko Taanila, projektchef på Södra Finlands fiskerigrupp Esko.

Det ökade antalet sälar och skarvar i Östersjöregionen är en av anledningarna till att allt färre unga vill bli fiskare. I medeltal orsakar sälen och skarven skador på sammanlagt cirka 25 000 euro om året för en finländsk fiskare. Denna summa är ofta ungefär hälften av en fiskares hela årsinkomst.

Som en del av projektet intervjuades 220 fiskare i sex länder. I intervjuerna uppgav många fiskare att de skador som ökande säl- och skarvpopulationer i Östersjön leder till är förödande.

De mest förekommande skadorna som orsakas av säl och skarv är minskad eller skadad fångst, förstörda redskap och ändringar i fiskarnas beteende.

Explosionsartad ökning

För över hundra år sedan var storskarven helt utrotad i Östersjön. Efter en lång paus sågs de första storskarvarna i Finland 1996. I dag finns det cirka 23 000 häckande skarvpar i Finland. Skarvens status har alltså drastiskt förändrats i Östersjöområdet.

Även sälarnas antal i Östersjön har flerdubblats under de senaste åren. I början av 2000-talet fanns det omkring 10 000 sälar i Östersjön. En siffra som i dagsläget uppgår till ungefär 40 000.

– Något måste göras annars riskerar vi att förlora kustfisket. Det är konstigt att yrkesfiskarna själva aldrig tillfrågas om de här sakerna, säger Taanila.

Lösningar lyfts fram

För att minska skadorna lyfter fiskarna fram ett antal lösningar. Enligt fiskarna vore en upphävning av förbudet mot handel med sälprodukter och skyddsjakt av skarv och säl möjliga lösningar på problemen.

Många fiskare ansåg även att kompensation för skador inte är ett bra alternativ eftersom de vill fortsätta att fiska för konsumtion.

Från EU:s håll lyftes däremot till exempel kompensation för sälsäkra fiskeredskap fram som ett alternativ.

– Vi tycker det är konstigt att det på lokal nivå inte uppstår några konflikter när man diskuterar de här frågorna, men direkt när man tar det på nationell- eller EU-nivå så pratar de om konflikter. Ingen fiskare vill döda sälarna, de vill bara få bort dem från sina nät, säger Taanila.

ANDRA LÄSER