Unga nordiska hjärnor tar sig an miljöutmaningarna

När expertis från flera branscher och perspektiv från flera länder möts kan vi tackla miljöproblemen mångsidigare. Det är så den yngre generationen ska förbättra världen.

Amanda Raitosalo, Rasmus Gregers Madsen och Tone Jelsness är tre av de arton blivande experter som sökte svar på konkreta miljöfrågor om Arktis, teknologi och Östersjön inom utbildningsprogrammet Det nya Norden på Hanaholmen.
När 18 blivande experter från de nordiska länderna och Estland träffas på Hanaholmen för att lösa några miljöfrågor hittar de nya perspektiv på problemlösningen.
– Det är väldigt inspirerande att nätverka och träffa folk från andra länder. Jag har lärt mig mycket nytt om havet, gruppdynamik och teamarbete. Och lite danska, säger Tone Jelsness från Norge.
Hon studerar ekonomi och jobbar vid organisationen Natur och Ungdom. När hon träffar Amanda Raitosalo, som studerar mikrobiologi och är knuten till teknologiforskningen VTT, och Rasmus Gregers Madsen, som studerat internationell rätt och miljörätt i Danmark, breddas både det professionella och det nationella perspektivet.
– Det är bra att koppla ihop det nordiska och miljöproblemen. Beroende på utbildning tänker vi lite olika, därför är det bra att fundera på lösningar tillsammans, säger Rasmus Gregers Madsen.
Ungdomarna diskuterar några givna miljöproblem och stakar ut möjliga lösningar på tre dagar.
– Nyttigast är att jag har lärt mig så mycket av de andra. Det är inspirerande att hitta nya sätt att lösa problem, säger Amanda Raitosalo som skriver sitt examensarbete om oljebekämpning i Östersjön med hjälp av mikrober.
Miljöproblem finns det gott om, och många av dem kan kännas orubbliga. Ungdomarna anser ändå att utvecklingen går åt rätt håll, men långsamt.
– Jag tror starkt på dagens ungdom. Partiernas ungdomsförbund i Norge är rätt oeniga med moderpartierna, också inom miljö. Ungdomarna kräver miljövänligare alternativ. Jag tror att den yngre generationen kommer att jobba mer för ett miljövänligt samhälle, säger Tone Jelsness.
Rasmus Gregers Madsen anser att de som sitter på miljösmarta lösningar måste bli bättre på att marknadsföra dem för att övertyga en mindre medveten allmänhet.
– Man måste vara realist och idealist på samma gång. Jag tror att min generation ska kunna övertala politiker och näringsliv om vettigare lösningar.
Amanda Raitosalo säger, veckan före världsmiljödagen, att man måste öka medvetenheten om varför naturskydd är viktigt.
– Finland har goda förutsättningar att ingripa i miljöproblemen. Jag vill tro att vi går i rätt riktning, och den här sortens evenemang hjälper oss att nå en samsyn kring vad vi borde göra. Jag tror starkt på att vi klarar det, åtminstone i Finland och i Norden.

ANDRA LÄSER