Insändare: Kungarnas Åland var också drottningarnas

Ann-Gerd Steinby skriver om kungens eller kungarnas Åland i sitt kåseri (HBL 19.6). Jag vill gärna tillägga att också mäktiga kvinnor spelade en roll på Åland.
Gustav Vasas tredje maka, Katarina, hade Kastelholm slott som livgeding 1569–1603. Denna tids räkenskaper har tyvärr gått mestadels förlorade, men den bevarade brevväxlingen vittnar om sommarvisit och festligheter på slottet. Under vintern 1577 stannade änkedrottningen på Kastelholm och Åland med sin syster, friherrinnan Ebba, samt dennas make Klaus Fleming och deras barn. Hertig Karl var inte nöjd med att hans styvmor innehade ett så viktigt slott och misstänkte att "kära modern" var i sammansvärjning mot honom.
Anu Lahtinen, expert på 1500-talshistoria, biträdande professor i Finlands och Nordens historia
ANDRA LÄSER