Ledare: Ungdomsvåld kräver vaksamhet och bred palett

I höst har ungdomsvåld och gatugäng fått mycket uppmärksamhet både i riksdagen och medier. Den stora bilden är ändå att brottsligheten i Finland stadigt minskar, även då det gäller unga. Det är bra att hålla i minnet, för ju mer det pratas desto räddare blir folk. Samtidigt har ändå våldsbrott bland unga under 15 ökat i större städer de senaste åren. Det måste samhället reagera på.

Polisen försöker vara närvarande i i gatubilden eftersom det har en avskräckande effekt.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
12.12.2022 15:41 UPPDATERAD 12.12.2022 17:38
Tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra en enkät kring folks rädslor för våld på allmänna platser. Rädslan är störst i tätt befolkade kommuner – där är 66 procent rädda för ökat våld. På landsbygden är 55 procent rädda. Kvinnor känner större rädsla än män och äldre är räddare än yngre. Det handlar inte om att man är rädd för att själv utsättas för våld, utan om en allmän rädsla för att våldet ska öka.
I Finlands största stad Helsingfors är rädslan för våld mindre än i Finland i medeltal.
Sannfinländarnas anhängare är mest rädda, hela 81 procent, medan 47 procent av Socialdemokraterna är rädda för ökat våld.

ANDRA LÄSER