Endast vart sjätte börsnoterat bolag har minst 30 procent kvinnor i styrelsen

Enligt Centralhandelskammarens utredning har andelen kvinnor i ledande positioner i affärslivet ändå ökat de senaste tio åren.

Nokias vice ordförande Sari Baldauf (längst till vänster) har lyckats spräcka glastaket. Endast 29 procent av styrelsemedlemmarna i börsnoterade bolag är kvinnor, uppger Centralhandelskammaren. Till höger om Baldauf står Nokias tillträdande nye vd Pekka Lundmark, bolagets avgående vd Rajeev Suri och styrelseordförande Risto Siilasmaa.
Andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är i genomsnitt 29 procent. I de stora börsnoterade bolagen är andelen 33 procent, uppger Centralhandelskammaren.
– Andelen kvinnor i bolagens styrelser korrelerar trots det inte med andelen kvinnor i bolagens ledningsgrupper. Vi borde främja jämställdheten i affärslivet genom att fästa större uppmärksamhet vid kvinnliga ledares karriärstigar, säger Ville Kajala, ledande sakkunnig vid Centralhandelskammaren i ett pressmeddelande.
Endast nio procent av alla verkställande direktörer i de börsnoterade bolagen är kvinnor. Endast nio börsnoterade bolag kan uppvisa styrelser och ledningsgrupper där andelen kvinnor överskrider 40 procent.
Trots detta utgångsläge vill Centralhandelskammaren inte införa kvotering för att främja jämställdhet i affärslivet. Enligt Centralhandelskammaren är det viktigare att komma åt könssegregationen med hjälp av reformer inom utbildningssektorn.
– Finland har all orsak att försvara självregleringen som ett sätt att främja jämställdheten inom EU, säger Kajala.
Centralhandelskammaren har sedan 2012 ordnat ett mentorprogram för kvinnliga ledare i affärslivet. Sammanlagt 200 kvinnor har hittills deltagit i programmet.
ANDRA LÄSER