Olyckligt om gränsen försvinner

För en rysk ledare är det självklart att Finland precis som Ukraina hör till de områden som Ryssland bör kontrollera, allt annat vore tjänstefel.

Sverige och Ryssland utkämpade otaliga blodiga strider om Finland. År 1918 önskade Lenin knyta Finland till det nya Sovjet som en del av den nya unionen. Hitler och Stalin avtalade att Finland tillhör Sovjet. Efter andra världskriget till Boris Jeltsins period styrdes mångt och mycket i Finland från Moskva.

Nu när Putin bygger upp Ryssland efter Jeltsin är det inte konstigt att han vidtar de åtgärder som en ledare för Ryssland naturligtvis bör genomföra.

Finland har alltid hört och kommer alltid att höra till Rysslands intressesfär. Lika naturligt är att Finland inte vill vara styrt från Moskva.

Norden, Efta och EU har varit steg i riktning väst för att minska beroendet av Moskva. Nato är ett logiskt steg i samma riktning.

Finlands långa gräns mot öst hoppas jag finns kvar även i framtiden. Det vore olyckligt om gränsen försvinner.

Kaj-Gustaf Bergh,

pensionär, Kyrkslätt

ANDRA LÄSER