Långtgående planer: Nordiska skolan öppnar i Kottby 2024

Långköraren med en nordisk skola med tvåspråkig profil ser ut att förverkligas i Helsingfors efter en lång tystnad. Nordiska skolan ska dela hus och ge en nordisk profil åt den finska skolan Yhtenäiskoulu i Kottby. Initiativtagaren Marcus Rantala (SFP) och biträdande borgmästaren Nasima Razmyar (SDP) är entusiastiska över planerna. 

Den tvåspråkiga Nordiska skolan kommer att finnas i samma byggnad som Yhtenäiskoulu i Kottby på Louhivägen 3. Skolan ska också ha ett nära samarbete med Kottby lågstadieskola.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
21.03.2023 17:51
Den Nordiska skolan som har planerats i flera år ser nu ut att bli verklighet. Skolan presenterades för Nämnden för utbildning och fostran på tisdagen. Enligt beredningen ska skolan vara "ett intressant grundskolealternativ för i synnerhet tvåspråkiga familjers barn." Skolan är tänkt för "elever med olika språklig bakgrund och ett ställe där eleverna lär sig tillsammans och av varandra". 
Skolan kommer att finnas i samma byggnad som Yhtenäiskoulu i Kottby på Louhivägen 3. 
Enligt den presentation som lades fram för politikerna i nämnden, får Nordiska skolans elever goda kunskaper i båda inhemska språken. Också andra nordiska språk ska användas i undervisningen. Nordiska skolan presenteras som en skola som stödjer de båda inhemska språkens livskraft och samarbetet mellan språkgrupperna. 

ANDRA LÄSER