Esbo förkastar föräldrarnas rättelsekrav – besluten om Bemböle skola var inte lagstridiga

Strax efter att Esbo stadsstyrelse i början av mars hade fattat sitt beslut om att stänga Bemböle skola och förskola fick staden ta emot tre krav på rättelse. De leder ändå ingen vart, stadens ledning håller fast vid att alla beslut har fattats i rätt ordning.

Esbo stadsstyrelse hade rätt att fatta beslut om stängningen av Bemböle skola, säger stadens ledning som svar på de rättelsekrav som lämnats in av föräldrar.
Petra Miettinen
01.04.2022 13:31 UPPDATERAD 01.04.2022 13:47
Enligt ett krav på rättelse som staden har mottagit av föräldrar till elever i Bemböle skola fattades besluten om stängningen i strid med gällande kommunallag och förvaltningslag. Man anser bland annat att skolstängningen inte ger några betydande besparingar och att stängningsbeslutet inte kan fattas utifrån stadens egen utredning, utan att Esbo borde ha anlitat en oberoende och utomstående expert, som skulle ha förberett ärendet om skolstängningen.
Vidare menar de undertecknade att ett så här stort beslut, som berör många stadsbors vardag, måste fattas av fullmäktige, inte enbart av stadsstyrelsen.
De undertecknade kräver att staden inte får verkställa stängningsbeslutet innan ärendet har behandlats av en oberoende myndighet.
"Beslutet har fattats i rätt ordning, beslutsfattarna har inte överskridit sina befogenheter och beslutet är inte i övrigt heller lagstridigt", skriver sektorchefen Harri Rinta-aho vid sektorn för fostran och utbildning i sitt svar, som stadsstyrelsen behandlade tidigare i veckan.
Theo Heikkinen, Artur Häggblom och Jenny Jacobsson har trivts mycket bra i Bemböle skola, men inför nästa läsår måste de välja en ny närskola. Bilden är tagen i februari 2022.
Staden skriver vidare i sitt svar att det i rättelsekraven inte framkommer några sådana detaljer som skulle ge orsak att häva stadsstyrelsens stängningsbeslut. Tvärtom borde de nuvarande eleverna å det snaraste få bestämma i vilken skola de väljer att fortsätta sin skolgång inför nästa läsår, så att skolorna kan göra nödvändiga förberedelser.
Därmed avslår Esbo stadsstyrelse de krav på rättelse som har lämnats in till stadens registratur när det gäller stängningen av Bemböle skola.

ANDRA LÄSER