Video: Hälften av sångarna hoppade av inför Sebastian Hillis prövning – så låter storverket Affekt

Något stort äger troligtvis rum på Musikhuset på fredag. 250 körsångare uruppför då Sebastian Hillis nyskrivna Affekt.

Leif Segerstam dirigerar Helsingfors stadsorkester i uruppförandet av Affekt på fredag. I kören sjunger 250 personer ur nästan alla svenska körer i Helsingfors.
När centralorganisationen för de svenskspråkiga körerna och orkestrarna i huvudstaden, Helsingfors sång- och musikförbund, för några år sedan skickade ut en enkät och frågade sina medlemmar hur de ville fira förbundets 100-årsjubileum svarade en stor del att de vill sjunga i ett stort verk med orkester.
Sagt och gjort. Håkan Wikman blev i egenskap av konstnärlig ledare för HSMF kurator för projektet. Och han måste ha haft exceptionellt god näsa när han engagerade tonsättaren Sebastian Hilli och författaren Mårten Westö för att skriva det 40 minuter långa jubileumsverket som uruppförs på fredag kväll.
Beställningen får betecknas som djärv, eftersom Sebastian Hilli – född 1990 – på inget vis hör till de lättaste av kompositörer. Oerfaren är han också. Han hade inte skrivit ett enda körstycke tidigare och bara ett orkesterverk. Reachings (2014) blev förvisso mäkta framgångsrikt internationellt och skänkte sin upphovsman upprepade segrar i kompositionstävlingar.
I nyskrivna Affekt handlar texten om ett par som har gått skilda vägar.
– Titeln syftar på de affekter eller sinnesstämningar som föds, när paret minns stunder eller känslor i sitt tidigare förhållande. Det handlar mycket om vemodet, att komma loss och gå vidare. Men texten går inte linjärt framåt, utan ger snarare en splittrad bild av relationen, säger Hilli.
I Affekt använder sig Sebastian Hilli av många abrupta byten från en textur, stämning och stil till en annan.

Hälften hoppade av

Ursprungligen hette det att femhundra sångare skulle stå på körläktaren i storverket, men någonting hände längs vägen.
– Så är det när man jobbar med frivilliga, menar ordföranden för Helsingfors sång- och musikförbund, Ulla-Stina Henricson.
– I början när vi frågade medlemmarna var ivern stor. Men i våras när noterna kom tror jag en del blev avskräckta. Med dem som blev kvar vet jag ändå att ju längre vi hållit på, desto roligare har folk upplevt det att få vara med och förverkliga något utöver det vanliga.
I storkören som fyller läktaren sjunger 250 sångare ur de flesta av förbundets körer.
Körsångaren Ulla-Stina Henricson säger att Sebastian Hillis musik är svår för amatörer, även om den också har många sköna stunder.

Anpassat för amatörer

Att Affekt framförs av amatörer har satt sin speciella prägel på projektet – inte minst för kompositören Hilli, som säger sig vara ute efter att alltid tänja på gränserna.
– Det gäller ju att få ut så mycket som möjligt av materialet. Men jag har också velat ta uttrycket ett steg vidare, även i orkestersatsen. Därför har jag tagit en hel del risker, vilket jag hoppas ger stycket en fascinerande intensitet.
Det låter som om Hilli velat sätta sina sångare på sträckbänken. Men i praktiken har han delat upp kören i fyra delar, med en damkör, herrkör och blandad kör med mera avancerade sångare och en storkör som fjärde kör.
Hilli använder sig också av många långa toner på relativt små avstånd från varandra – terser och sekunder – som körsångarna troligtvis har lättare att framställa än stora intervall och språng.

Stryker inte medhårs

Den som har sett noterna vet ändå att körsatsen inte liknar någonting som man i vanliga fall sjunger inom Sång- och musikförbundet. Emellanåt är satsen skriven på ett vanligt fem linjers notsystem, emellanåt på bara en linje.
När koristerna i partituret sett en helnot med stavelsen "ha" och samtidigt läser "back of throat/rushing sound" (i bakre delen av halsen/forsande ljud) har de fått ta sig en funderare på tolkningen. Eller när upprepade in- och utandningar på stavelsen h figurerat i noterna – ett h(u) vid utandning eller h(i) vid inandning – har det gällt fundera en extra gång på framställningen.
– Det gäller att hitta ett mångsidigt sätt att uttrycka idéerna, så att man inte begränsar sig och tänker att man inte får kräva för mycket av amatörer. Då kan det också födas något intressant och nytt, menar Hilli och intygar att han absolut inte strukit någon medhårs här.
Hilli har inte heller begränsat sig till bara körstämman, utan har också behandlat orkestern med likadan omsorg. Jämfört med Reachings säger han sig ha sökt ett bredare spektrum av nya uttryckssätt och klangfärger.
Affekt har nio satser och enligt tonsättaren har han, speciellt i första satsen Avtryck, infogat intryck från sina tidigare kammarmusikverk och stilar som han gillar. I praktiken är både rock och free jazz framträdande.

Hurdan är då Hillis musik att sjunga?

– Den är svår, svår för amatörer, men också intressant, säger Henricson som till vardags sjunger i Vox Femina.
– Men ärligt talat finns här många sköna stunder.
Leif Segerstam dirigerar Helsingfors stadsorkester i uruppförandet av Affekt på fredag. I kören sjunger 250 personer ur nästan alla svenska körer i Helsingfors.
ANDRA LÄSER