Strul med nästan 600 000 finländares skattekort för nästa år – är du en av dem?

Ett mänskligt misstag har lett till att det blivit fel i många finländares skattekort.

Ta en extra titt på ditt skattekort för nästa år.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
16.12.2022 17:51
Det lönar sig att titta två gånger på ditt skattekort för 2023. För du kan vara en av ungefär 596 000 personer i Finland som har fått en alltför låg skattesats.
Det beror på att Skatteförvaltningen har räknat fel i pensionsskattekorten för nästa år. Två parametervärden som använts i beräkningen av pensionsinkomstavdraget har inte uppdaterats i systemet.
Om du är en av dem som har för låg skattesats behöver du inte agera direkt. Pensionerna för januari beskattas huvudsakligen enligt det här årets skattekort.
Ålänningar slipper problemet, för det är bara de som bor på fastlandet och har en nettoförvärvsinkomst på mellan 22 000 och cirka 50 000 euro som kan ha drabbats.
En del finländare har fått skattekort där skattesatsen är 0,5-1 procentenheter för låg.
”På grund av felet kan det bildas en kvarskatt på 10−250 euro om skattekortet inte ändras. Om det till exempel är fråga om en månadspension på 2 000 euro har för kunden beräknats cirka 65 euro för litet skatt på årsnivå. Kvarskatterna för år 2023 ska betalas år 2024”, ledande skattesakkunnig Sami Varonen i ett pressmeddelande.
Han beklagar det skedda och förklarar att det var ett mänskligt misstag.
”Vi korrigerar beräkningsfelet omedelbart och utreder som bäst hurdana åtgärder vi kan vidta för att kunderna ska ha så lite besvär av detta som möjligt. Också antalet kunder preciseras under tilläggsutredningarna”.
Senare kommer information till invånarna om de behöver reagera.
”Vi berättar genast när vi vet vilka åtgärder som behövs. Nu lönar det sig att i lugn och ro vänta på information från oss och handla enligt det”, säger Sami Varonen.

ANDRA LÄSER