Dags att omfördela makten i IMF

Internationella valutafonden och Världsbanken upprätthåller en föråldrad maktordning. Tidens utmaningar kräver nytänk och att hela världens röst hörs.

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken föddes på ett hotell i Bretton Woods i New Hampshire 1944, och de firar således 75-årsjubileum i år. Syftet med Bretton Woods-institutionerna var att skapa en ny ekonomisk ordning efter de handelskrig och militära krig som fört världen till ruinens brant. IMF:s uppgift blev att upprätthålla den finansiella stabiliteten och främja tillväxt, medan Världsbanken skulle hjälpa länder som ödelagts av kriget och senare fungera som ram för olika ekonomiska utvecklingsorganisationer inom FN.
ANDRA LÄSER