Valhörna: Teammodellen stärker hälsovårdscentralerna

13.03.2023 16:36
Vårdköerna är långa i coronakrisens efterdyningar. Situationen har försämrats i och med regeringens nya krav gällande personaldimensioneringen inom äldreomsorgen samt nedskärningar i FPA-ersättningarna. I början av året försämrade vårdreformen Nylands och HUS:s finansiella situation. Det är inte överraskande att människornas förtroende för social- och hälsovården sviktar.
För den som behöver hjälp är snabb tillgång till tjänster av hög kvalitet mycket viktigt samt kontinuitet i vården. Den multiprofessionella teammodellen är en fungerande lösning. För den som är kroniskt sjuk eller behöver mycket service utses en egen ansvarig sjukskötare eller läkare. Detta skapar kontinuitet i vården, förbättrar kvaliteten, stärker vårdcentralens tjänster samt sänker kostnaderna. Patienten kan också då alltid sköta sina vårdärenden med bekant vårdpersonal.
Mia Laiho, ordförande för styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde, riksdagsledamot, specialläkare, Saml., Nyland

ANDRA LÄSER