Är Sverige ett nordiskt land?

”Jag är säkert inte den enda som på det här sättet har sparat välfärdens artefakter, saker som för samman det lilla livet med det stora.”

Jag är rädd för att slarva bort den lilla saxen, den som kom med moderskapsförpackningen när det yngre barnet skulle födas. Själva lådan finns ännu kvar, den förvaras på vinden och inrymmer plagg som staten försåg den nya medborgaren med. Jag är säkert inte den enda som på det här sättet har sparat välfärdens artefakter, saker som för samman det lilla livet med det stora.

ANDRA LÄSER