Självporträtten lyser i Ateneums satsning på kvinnliga modernister


De många självporträtten på Ateneums utställning "Den nya kvinnan" utgör dess artär, och det är mellan dem som energin flyter och nya innebörder uppstår.

Tomma eller trotsiga blickar är återkommande i de självporträtt som inkluderats utställningen Den moderna kvinnan. Detta är målat av Elga Sesemann år 1946. Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum.
Helen Korpak
19.02.2022 05:50 UPPDATERAD 19.02.2022 11:28
Ålderdomliga bronsbyster, abstrakt grafik och oljemålningar föreställande italienska vyer – det och en hel del annat kan man få skåda på Ateneum, på en utställning som går under rubriken "Den moderna kvinnan". Det finns några gemensamma nämnare som är tänkta ska hålla ihop den spretande helheten: nationalitet, kön, kanske även tidsperiod. De inkluderade konstnärerna är finländska kvinnor födda mellan 1860 och 1933. Under dessa 73 år hände en hel del, för att uttrycka det milt: kvinnors förväntade livslängd i Finland närapå fördubblades och full rösträtt infördes, industrialiseringen löpte amok, enorma skepp transporterade folkmassor över Atlanten, bilar och flygplan uppfanns, ett världskrig rasade. Utställningen reflekterar detta utan att helt verka medveten om det.


ANDRA LÄSER