Tre festliga perspektiv på performancekonst

Liisa Pentti och Annika Tudeer står första gången på scenen tillsammans i en gemensam jubileumsföreställning. Resultatet är ett verk präglat av erfarenhet, självironi och humor, skriver Jan-Peter Kaiku.

Liisa Pentti och Annika Tudeer samarbetar för första gången trots att de känt varandra sedan 1989.
Performancegruppen Oblivias och nydansgruppen Liisa Pentti + Co:s gemensamma festival Together in the universe of sound avslutas med en Triple bill, som ger inblickar i nyskapande scenkonst utifrån från dans, performance och musik i vid bemärkelse, och ett påföljande party.
ANDRA LÄSER