Knapphändigt, bristfälligt, vilseledande, felaktigt – forskare riktar skarp kritik mot Nationalmuseums nya basutställning

Slarv, okunskap eller tidsbrist? De möjliga förklaringarna är många till varför den nya basutställningen på Nationalmuseum inte håller måttet.

Konsthistorikerna Elina Räsänen och Katri Vuola betraktar träskulpturen av Sankta Anna, jungfru Marias moder, på Nationalmuseum. I den anknytande texten nämns Schleswig-Holstein i nuvarande Tyskland som ursprung – men ingenstans nämns att hela huvudet är utbytt och tillverkat i Finland.
Annanland, den tredje och största av Nationalmuseums förnyade basutställningar, öppnades i maj med buller och bång och ädla målsättningar.
ANDRA LÄSER