Akava varnar för fler strider på arbetsmarknaden

En splittrad arbetsmarknad kan leda till fler strider, varnar centralorganisationen för högutbildade inför höstens avtalsförhandlingar, och kräver ett nytt och starkare förlikningssystem.

Akavas ordförande Sture Fjäder hoppas på en lönepolitik som stöder ökad köpkraft.
26.08.2021 08:08 UPPDATERAD 26.08.2021 08:33
Centralorganisationen för högutbildade Akava kräver i ett pressmeddelande att förlikningssystemet förnyas och får mer resurser.
Förbundet menar att förhandlandet om arbetsvillkoren är i ett brytningsskede, och att senhöstens förhandlingsrunda kommer att börja utan att parterna på arbetsmarknaden har en gemensam lägesbild.
"När arbetsmarknads- och avtalsverksamheten splittras kommer den att bli svårare att förutse och mindre stabil. Det kan öka risken för konflikter på arbetsmarknaden. Det är klart att det nuvarande förlikningssystemet inte är ett svar på den senaste utvecklingen", säger Akavas ordförande Sture Fjäder.
Fjäder säger att tillväxten och bristen på arbetskraft i många branscher skapar förutsättningar för en lönepolitik som stöder ökad köpkraft. Den utvecklingen får inte försvagas av ett splittrat avtalssystem.
Teemu Hankamäki är ordförande för De högre tjänstemännen YTN som är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn. Han säger att koordineringen försvinner när arbetsgivarna vill ha företagsvisa avtal.
"Det är logiskt att branschvis förhandla och komma överens om utgångspunkterna", säger Hankamäki.
Han konstaterar det inom teknologiindustrin råder ett oklart läge inför de kommande avtalsförhandlingarna. Där vet man ännu inte vilka företag som går med i branschens nya arbetsgivarorganisation.

ANDRA LÄSER