De här företagen betalade mest skatt år 2020

Statens investeringsbolag Solidium Ab betalade mest skatter bland företagen år 2020.

Statens investeringsbolag Solidium Ab var den största skattebetalaren bland företag år 2020.
10.11.2021 09:01 UPPDATERAD 10.11.2021 09:10
Uppgifterna i listan är sorterade enligt debiterade skatter, från högst till lägst. Med debiterade skatter avses de skatter som företag betalar på sin vinst.
Storleken på företagsskatten, det vill säga samfundsskatten, är 20 procent.
Uppgifterna bygger på Skatteförvaltningens lista på skattepliktiga företag med undantag för bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och vissa dödsbon.

ANDRA LÄSER