Irans dödssiffra nu över 1 500

Iran bekräftade på lördagen ytterligare 123 dödsfall till följd av covid-19, något som innebär att den officiella dödssiffran nu överstiger 1 500 personer.

Stora basaren i Teheran tidigare i veckan.
TT-AFP
21.03.2020 14:25 UPPDATERAD 21.03.2020 14:26
Landets myndigheter meddelade att nästan 1 000 fler fall av smittan upptäckts under det senaste dygnet och att över 20 000 personer totalt smittats i landet.
Av dessa har över 7 000 friskförklarats.
Iran är det tredje hårdast drabbade landet i världen, endast Kina och Italien har fler dödsfall. Och oppositionella källor hävdar att siffrorna över offer egentligen är mycket högre än den iranska regimens siffror.
För att förhindra smittspridning avrådde landets myndigheter folk från att resa under det persiska nyåret som inföll i fredags. En uppmaning som många sägs ha ignorerat.
Iranska Röda Halvmånen uppskattar att drygt tre miljoner människor från de hårdast drabbade provinserna har rest under helgen.

ANDRA LÄSER