Jordbruket får krispaket på 300 miljoner

Lantbruket utlovas ett stödpaket på ungefär 300 miljoner euro som hjälp i den kostnadskris som har uppstått, inte minst på grund av stigande energipriser. Avsikten är också att trygga försörjningsberedskapen – en fråga som blivit högaktuell i och med kriget i Ukraina.

Ministerarbetsgruppen för beredskap leds av finansminister Annika Saarikko (Centern) och beslutade på sitt första möte om ett stödpaket till jordbruket som bland annat påverkas av skenande kostnader.
17.03.2022 16:13 UPPDATERAD 17.03.2022 20:36
Den nytillsatta ministerarbetsgruppen för beredskap höll sitt första möte på torsdagen, och kom överens om att "med en brådskande tidsplan" bereda åtgärder som ska underlätta den kostnadskris som har förvärrats inom lantbruket.
Enligt ett pressmeddelande handlar det om åtgärder som ska stödja lantbrukens likviditet. Dessutom ska gårdarna få stöd för att bli mer självförsörjande vad gäller energi, och till att gå över till förnybar energi i stället för att använda fossila bränslen.
Uppskattningen är att stödpaketet går på 300 miljoner euro.
Finansminister Annika Saarikko (Centern) leder ministerarbetsgruppen och aviserade på onsdagen att ett krisstöd är på väg. Det ska klubbas igenom i en tilläggsbudgetproposition i vår.
Regeringen förbereder också i övrigt "en betydande helhet" som ska stärka självförsörjningsgraden inom energi och stärka försörjningstryggheten – i klartext minska beroendet av rysk energi.
Ministerarbetsgruppens uppgift är att förbereda åtgärder som svarar på konsekvenserna av den ryska invasionen av Ukraina.

Producenter vädjar till handeln och industrin

På Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är man nöjd över stödpaketet till jordbruket.
"Regeringen visar att den förstår de finländska jordbrukarnas svåra, akuta ekonomiska situation och att statsmakten sätter stor vikt vid att trygga den finländska livsmedelsproduktionen", säger ordförande Mats Nylund i ett pressmeddelande.
SLC betecknar summan som betydande och betonar att den behöver betalas ut så fort som möjligt. Enligt producentorganisationen är det viktigt att paketet riktas rätt: "Uttryckligen till de gårdar som har kapacitet att producera mat och måste få akut hjälp eftersom kontot är tomt och prisstegringen varit extremt hög", som SLC formulerar det.
Krispaketet ensamt löser inte lönsamhetskrisen inom jordbruket, anser SLC.
"Nu är det hög tid också för de starka aktörerna i livsmedelskedjan att sätta sina egna kortsiktiga vinstmål åt sidan och låta kostnadshöjningar gå igenom hela livsmedelskedjan ända fram till konsumenten. Lönsamhetsläget kräver att vi får ut minst det dubbla beloppet, eller 600 miljoner euro från marknaden", säger Nylund i pressmeddelandet.
Även lantbruksproducenternas MTK betonar att stödpaketet inte reparerar mer strukturella problem, även om man i sig applåderar det.
"Den korrigering som behövs finns i marknadspriserna och det vet man både inom dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin", säger MTK:s ordförande Juha Marttila i ett pressmeddelande.
Rättelse: I en tidigare version stod det felaktigt att Mats Nylund skulle ha sagt att kostnadshöjningar ska gå igenom hela livsmedelskedjan ända fram till bonden. Det ska vara fram till konsumenten.

ANDRA LÄSER