Ovillkorliga fängelsedomar i fallet med den avvisade irakiske asylsökanden som påståtts död

Kvinnan som förfalskade sin fars död döms till ovillkorligt fängelse i 1 år och 10 månader. Hennes ex-mans straff blev ytterligare en månad längre.

Dottern till den irakiske man som påståtts död kort efter sin avvisning från Finland dömdes till ovillkorligt fängelse, liksom hennes ex-man.
11.02.2021 14:45 UPPDATERAD 11.02.2021 14:57
Helsingfors tingsrätt har dömt dottern till den påstått döda irakiska mannen och hennes ex-man till ovillkorligt fängelse.
Domen för två grova förfalskningar och grovt bedrägeri föll i tingsrätten på torsdagen.
Kvinnans dom blev 1 år och 10 månader fängelse och hennes ex-man dömdes till ett en månad längre straff, 1 år och 11 månader fängelse.
Fallet fick sin början för tre år sedan då Yle och Helsingin Sanomat gick ut med nyheten att en irakisk man hade skjutits ihjäl i Bagdad tre veckor efter att han hade nekats asyl i Finland och avvisats av de finska myndigheterna. Ett år senare visade det sig att dödsfallet var iscensatt och att den avvisade mannen fortfarande lever.
Den dömda kvinnans syfte då hon förfalskade handlingar om sin fars död var att visa att hon skulle sväva i livsfara om även hon avvisades till Irak, och att hon därmed behövde få uppehållstillstånd i Finland.
Paret tog även faderns utlämning vidare till Europeiska människorättsdomstolen.
Baserat på de förfalskade handlingarna fick kvinnan uppehållstillstånd i Finland. Dessutom ansåg Europeiska människorättsdomstolen att Finland hade brutit mot artikel två och tre i den europeiska människorättskonventionen, och Finland dömdes att betala ersättningar på 20 000 euro plus rättegångskostnader till den irakiska kvinnan.

ANDRA LÄSER