Finlandssvensk emigration kan bli ödesfråga för hela Finland

Nästan sex procent av finlandssvenskarna har flyttat till Sverige under 2000-talet. – Det finländska samhället måste värna om att de kommer tillbaka, säger forskaren Bi Puranen. Två emigranter frågar sig ändå om Finland ens vill ha dem längre.

Gräset grönare på andra sidan? Stockholm lockar allt fler finlandssvenskar.
Anna Svartström
11.11.2016 05:21 UPPDATERAD 11.11.2016 08:38
STOCKHOLM Drygt 17 000 svenskspråkiga finländare flyttade till Sverige 2000–2015. Och i fjol accelererade takten när kurvan vände uppåt med en femtedel.
Det här visar en utredning från den finländska tankesmedjan Magma som publicerades tidigare i höstas och som HBL har skrivit om.
Vad man kan göra åt den så kallade hjärnflykten var temat för ett seminarium i Stockholm i går. Som arrangörer finns bland annat den finska ambassaden, Finsk-svenska handelskammaren och Finska Akademien, en förening för personer med finländsk anknytning och verksamma i Sverige.
Bi Puranen är forskare vid Institutet för framtidsstudier i Sverige och hör till talarna. Hon säger att det är naturligt att personer som talar svenska i Finland har ett utbyte med grannlandet i väster och flyttar.
– Man måste se det som en bra sak att folk åker i väg, men det gäller att se till att det finns möjligheter att komma tillbaka.
Men Magmas utredning visar att nästan hälften av de finlandssvenskar som flyttar väljer att stanna i Sverige. Under de granskade åren återvände 52 procent av finlandssvenskarna till Finland, i fjol bara 36 procent. De är klart färre än finskspråkiga emigranter.
Bi Puranen anser att Finland måste arbeta med att locka återflyttare. Här är en aktiv regionalpolitik viktig enligt henne.
Genom att sänka arbetsgivaravgiften för lokala företag, till exempel i Österbotten, kan fler jobb skapas, menar hon. Och går det att efterskänka studielån och sänka inkomstskatten under en tid för dem som flyttar tillbaka?
Puranen frågar sig också om attitydklimatet i Finland, med en populism på frammarsch som på många andra håll i världen, gör att finlandssvenskarna känner sig extra trängda.

Ödesfråga

Juhana Vartiainen är riksdagsledamot för Samlingspartiet och varit chef för ekonomiska forskningsinstitut i både Finland och Sverige.
Siffrorna på den finlandssvenska flyttrörelsen ser han i sig inte som så så oroväckande, även om han medger att en emigration på sex procent av befolkningsguppen är stor.
– Men på ett principiellt plan har vi potentiellt ett stort problem här som är en ödesfråga för Finland.
Han är rädd för att den finlandssvenska flyttrörelsen kan vara början på en större flyttrend där Finland förlorar fler och fler unga. Och det har landet med åldrande befolkning och en negativ befolkningspyramid inte råd med.
Därför är det viktigt att Finland kan konkurrera om sina egna talanger – men också locka till sig unga välutbildade personer från andra länder, säger han. Till det behövs bland annat flexiblare regler för arbetskraftsinvandrare.
– Vi lider av vår konservativa politik, säger Vartiainen.

Svikit?

Tove Bångstad är Nordenchef för kapitalförvaltningsbolaget Amundi och hör till de finlandssvenskar som har stannat i Sverige. Hon lämnade Vasa för trettio år sedan.
Hon säger att det är svårt att återvända, och det gäller enligt henne speciellt för dem som har flytta till Stockholm, som är en stor stad, från en mindre österbottnisk ort, säger hon. Tröskeln för de som är från Helsingfors kan däremot vara lägre, menar Bångstad.
I Österbotten är problemet dessutom brist på jobb.
Av tradition har flyttrörelsen från Österbotten till Sverige varit stark. Ett trendbrott nu är ändå att Nyland och i synnerhet huvudstadsregionen har gått förbi i statistiken.
Tove Bångstad arbetar både i Sverige och Finland och talar om en skillnad i det mentala klimatet mellan länderna som hon tror också kan spela in. Hon menar att man i Finland sjunker in i dysterhet utan att se alternativ, medan man i Sverige ser problem men går in för att lösa dem.
Men hon frågar sig också om Finland ens vill att de som flyttat bort kommer tillbaka.
Laura Hartman, ordförande för den svenska regeringens tillitsdelegation och ursprungligen från Helsingfors, tycker också att intresset från finländska arbetsgivare är litet gentemot dem som har emigrerat.
– Attityden är lite grann att har man lämnat landet så har man svikit.

ANDRA LÄSER