Kan SVB-kollapsen leda till en finanskris? – så svarar Nordeas chefsanalytiker

Amerikanska Silicon Valley Banks ihopklappning är den största bankkollapsen i USA sedan finanskrisen. En snöbollseffekt är osannolik – men kan inte uteslutas, enligt Nordeas chefsanalytiker.

Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
13.03.2023 11:42 UPPDATERAD 13.03.2023 15:59
Det var i fredags som amerikanska myndigheter stängde Silicon Valley Bank, en bank som i huvudsak var inriktad på teknik- och uppstartssektorn. Bara några dagar senare stängde myndigheterna ytterligare en bank, kryptobanken Signature.
På måndagen meddelades om att ytterligare en tredje bank i USA, regionala First Republic, är i rejält blåsväder. I terminshandeln inför måndagens handel på Wall Street har två tredjedelar av bankens marknadsvärde raderats ut.
Men vad är det som ligger bakom Silicon Valley Banks kollaps, och hur allvarligt är läget? Frågorna går till Nordeas chefanalytiker Jan von Gerich

Vad är det som orsakat kriserna i Silicon Valley Bank (SVB) och i banken Signature?

– Det är den snabba räntehöjningen i USA som utsatt en del banker för risker. De hade inte skyddat sig mot ränteriskerna fastän det hade varit möjligt. 
– SVB hade placerat en stor del av sina kunders pengar i statsobligationer, men när räntorna steg sjönk värdet på statsobligationerna. Banken hamnade i kris och meddelade om ny aktieemission. Det ledde till att många kunder lyfte pengar från sina konton.

Vad gör de amerikanska myndigheterna för att begränsa krisen, så att den inte sprider sig till andra banker?

– Besluten har till största delen redan fattats. Alla som haft depositioner i SVB får lyfta sina pengar också till den del de går över depositionsskyddet. Räcker inte bankens egna medel så kommer ändå inga förluster som hör ihop med stängningen av banken att bäras av skattebetalarna. 
– Den amerikanska centralbanken Fed har också skapat en mekanism som erbjuder upp till ett år långa lån för banker och andra finansinstitut i riskzonen efter SVB:s kollaps. Men eftersom det alltid är psykologi med i spelet vid sådana här tillfällen så är det omöjligt att säga om åtgärderna har avsedd effekt fullt ut.

Finns det en risk för att det här leder till en finanskris av samma typ som år 2008?

– Med de åtgärder som de amerikanska myndigheterna nu vidtagit är meningen att stoppa en utveckling som kunde leda till en finanskris. Det finns även i övrigt skillnader till finanskrisen. Den här gången är det den snabbt stigande räntenivån som orsakat problemen. Den flykt av depositioner som banken drabbades av kunde ha stoppats.
– De stora amerikanska bankerna har inte samma riskexponering som de mindre regionala och lokala bankerna. Den här gången reagerade också myndigheterna snabbt. Om de reagerat tillräckligt ser vi när marknaderna öppnar i USA.
– Någon risk för att det uppstår en snöbollseffekt ser jag inte. Men igen, eftersom psykologin spelar in så kan det inte uteslutas helt.

Finns det en risk för att oron sprider sig till de europeiska bankerna?

– De europeiska bankernas balanser är transparenta, men oro på marknaden i USA skapar alltid ett visst tryck också här. För bankerna i Europa kommer räntehöjningarna inte som någon överraskning, det är ju frågan om grundläggande räntehöjningar. Så någon omedelbar kris tror jag inte vi står inför.
– Oro i USA skapar ändå alltid en viss rädsla. Fed kan lindra oron genom att låta räntan bli oförändrad vid sitt räntemöte senare i mars och signalera en utjämning av räntenivån.
– Europeiska centralbanken ECB reagerar i allmänhet långsamt, så bedömningen att det blir en räntehöjning på 0,5 procentenheter på torsdagen ligger fast. Frågan är om bankoron i USA på något sätt syns i de framtidsutsikter ECB meddelar om, ifall de fortsätter med de stora räntehöjningarna i maj.

Vilken inverkan har den amerikanska oron på finanssektorn i Finland?

– Finanssektorn i Finland påverkas väldigt begränsat. På större aktörer har oron ingen inverkan. Mindre, enskilda företag kan göra förluster på SVB:s kollaps om de haft direkta placeringar i banken.
– På sikt påverkar förstås osäkerhet i USA de allmänna ekonomiska utsikterna, men det är för tidigt att säga någonting konkretare om det ännu.

ANDRA LÄSER