Justitieministeriet kräver språkutredning i Seinäjoki

Justitieministeriet kräver att språkkunskapen hos personalen på centralsjukhuset i Seinäjoki utreds för en bedömning av om sjukhuset kan betjäna på svenska i praktiken.

Om de språkliga rättigheterna inte kan tryggas måste ett annat alternativ väljas, skriver Justitieministeriet i sitt utlåtande om jourförordningen.
Enligt regeringens förslag om jourförordning ska Södra Österbottens centralsjukhus bli ett fullskaligt joursjukhus, medan Vasa centralsjukhus inte ska få den statusen.
Justitieministeriet skriver att ändringen är betydande med tanke på den svenskspråkiga servicen då sjukhuset i Seinäjoki är enspråkigt finskt.
– Att ordna service åt den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten i ett enspråkigt finskt centralsjukhus skulle innebära både en formell och en verklig försämring av de språkliga rättigheterna, skriver ministeriet i utlåtandet som skickades till Social- och hälsovårdsministeriet på tisdagen.

ANDRA LÄSER