Satsa på samhällslära och sänk rösträttsåldern

De som röstar första gången i det här valet har läst samhällslära i 1-4 år. Tänk hur det skulle se ut ifall alla de som röstar nu hade läst samhällslära i nio år?

För att upprätthålla en demokrati behövs vi alla. Det behövs att alla drar sig till valurnorna på valdagen, men det krävs också lite mer än så. Det är en oroväckande trend att den yngre generation inte röstar i samma utsträckning som de äldre generationerna, och en stor orsak till detta är ovetskap. Att inte veta hur man röstar, vad man röstar på eller varför man ska rösta, får många att stanna hemma. Det kommer alltid att finnas de som i protest stannar hemma, och på så vis demonstrerar mot demokrati, men den procenten skulle inte behöva vara 30, 40 eller 50.

Vad behöver då förändras för att öka ungas intresse för val? Undervisningen i samhällslära behöver tidigareläggas. Det finns redan fina exempel i många kommuner där undervisningen införs redan tidigt i lågstadiet, och där ett samhälleligt perspektiv genomsyrar hela undervisningen. Skoldemokrati, att elever och studerande är med och gör de gemensamma ordningsreglerna, beslutar om skolutflykter och delges hur skolans pengar används ökar också intresset och framför allt kunskapen om deltagande.

Om det finns positiva exempel på lyckad demokrati i vår vardag som följer med från de första åren i livet är tröskeln till valurnan mycket lägre. De som röstar första gången i det här valet har läst samhällslära i 1-4 år. Tänk hur det skulle se ut ifall alla de som röstar nu hade läst samhällslära i nio år, och dessutom aktivt deltagit i sin skolas beslutsfattande? Attityden "Det är alltid alla vuxna som bestämmer” lägger ju ingen vidare grund för jämlikt valdeltagande.

En annan viktig åtgärd är att sänka rösträttsåldern och lägga en större andel av ansvaret på skolan. Då en person är cirka 16 år är hen ofta dagtid i en skola av något slag, ett bra ställe att förrätta röstning, valdebatter och samhällsdiskussioner på. Den gemensamma undervisningen skulle normalisera valdeltagande, och det skulle finnas ett utrymme för politiska diskussioner som är neutralt. Politiska partier behöver också ha möjlighet att besöka skolor i informationssyfte.

På lång sikt är det också viktigt att vi tittar framåt och utforskar alla möjligheter till att införa elektronisk röstning. De system som används är långt ifrån perfekta, men det är dit vi är på väg och det behöver vi investera i för att hålla vår demokrati. Och sist, men inte minst, den riktigt enkla goda demokratigärningen vi alla kan göra; ta med en ung person du känner då du röstar, och bjud på kaffe efteråt.

Bicca Olin

vice ordförande, Finlands svenska skolungdomsförbund FSS rf

ANDRA LÄSER