Moira von Wright om anklagelserna i rapporten: "Jag känner inte igen mig"

Åbo Akademis sparkade rektor Moira von Wright är förbluffad och ledsen över de anklagelser som förs fram i Åbo Akademis internrevision som var avgörande då styrelsen sade upp henne för ett par veckor sedan.

Moira von Wright känner inte igen sig i beskrivningarna i ÅA:s internrevision. Hon medger att hon kunde vara bestämd, eftersom hon har höga förväntningar på sina medarbetare. "Men det är väldigt olyckligt om man har uppfattat det som skrämmande", säger von Wright.
16.11.2021 17:04 UPPDATERAD 17.11.2021 12:25
Internrevisionen vid Åbo Akademi fick i uppdrag att granska uppgifterna om bristen i ledarskapet samt uppgifter om bland annat jäv och osakligt bemötande. Rapporten spelade en avgörande roll då ÅA:s styrelse för ett par veckor sedan beslutade säga upp Moira von Wright med omedelbar verkan.
von Wright har tagit del av utredningen men vidkänns bara en del av de anklagelser som riktas mot henne och hade önskat få bemöta kritiken utförligare.
Av rapporten framgår att medarbetare vid akademin har upplevt personliga påhopp, uteslutning, förminskning, grundlösa beskyllningar utskällningar och otrevligt bemötande från hennes sida.
von Wright säger att det är svårt för henne att kommentera anklagelserna eftersom hon inte har underrättats om vem som utsatts för vad och vad som har hänt. Därför har hon inte haft möjlighet att diskutera problemen och har inte kunnat bemöta de anonyma anklagelserna.
Läs också: Rapporten som ledde till Moira von Wrights uppsägning: Uteslutning, utskällningar och jävsmisstankar

Ändrade uppgifter bakom missnöje

– Jag skapade en ny chefsorganisation vid akademin. En del av dem som upplever sig orättvist behandlade är uppenbarligen de personer som har blivit mest åtgångna i den förändring som har genomförts, säger von Wright.
Moira von Wright bedömer att missnöjet hänger ihop med att folk i och med organisationsförändringen fick ändrade arbetsuppgifter.
– Jag förnekar inte att personer skulle ha upplevt det såsom det framförs i rapporten. Men jag har ifrågasatt hur ärendet hanterades, säger von Wright som anser att hon inte i tillräcklig grad fick bemöta anklagelserna.
Innan styrelsen sade upp henne gav hon sin syn på det skedda i korta e-postsvar till styrelseordförande Thomas Wilhelmsson som meddelade att svaren var i sin ordning.

"Gemensam panikreaktion"

– Jag vill och ska inte vara den som föreslår hur styrelsen borde ha gjort. Men min uppfattning om rapporten är att olika trådar har kokats ihop till något slags gemensam panikreaktion.
Olika former av osakligt bemötande som räknas upp i rapporten är bland andra skrämmande beteende, elaka och antydande budskap, nedsättande och föraktfullt tal samt isolering från arbetsgemenskapen.
– Jag vet att jag två gånger har varit otrevlig mot en person i situationer då jag har känt mig mycket pressad för att saker inte har fungerat. Men efteråt har jag har bett om ursäkt. Om man har väldigt olika uppfattningar i olika frågor blir det komplicerat. Händelserna i rapporten har inte konkretiserats för mig. Därför är det väldigt svårt för mig att gissa vilka situationer det handlar om.
Moira von Wright säger att antydningarna om att hon skulle ha begått tjänstefel är väldigt märkliga eftersom det aldrig har kommit till hennes kännedom att hon skulle ha gjort något sådant.
– Jag har skrivit att jag är djupt ångerfull att jag i enskilda samtal kan ha tolkats som att jag skulle ha baktalat någon. Jag har bett om ursäkt och vi har pratat om det som har hänt.
von Wright säger också att hon är jätteledsen över det inträffade och att hon inte har fått försvara sig mot anklagelserna eftersom hon inte underrättats om dem tidigare.
– Jag känner inte igen mig i beskrivningarna. Naturligtvis har jag någon gång kunnat bli arg och upprörd. Det blir alla människor. Att jag är bestämd kan jag hålla med om eftersom jag har höga förväntningar på mina medarbetare. Men det är väldigt olyckligt om man har uppfattat det som skrämmande.
Läs också: Styrelseordförande om ÅA-härvan: Jävsfrågan inte grund för beslutet att sparka rektorn

ANDRA LÄSER