Finländska unga bra på gemensam problemlösning – finskspråkiga bättre än svenskspråkiga

Finland placerade sig på femte plats bland OECD-länderna och sjunde plats bland samtliga länder och regioner i gemensam problemlösning i samband med PISA 2015.

Det här var första gången förmågan till gemensam problemlösning utvärderades, genom att låta de femtonåriga eleverna föra en chattdiskussion med en eller flera andra datorstyrda agenter som föreställde andra elever.
För att lyckas i uppgiften skulle eleven välja ut de inlägg som var mest konstruktiva med tanke på själva processen för att lösa problemet.
I alla deltagande länder presterade flickorna bättre än pojkarna i uppgifterna, men i Finland var skillnaden mellan könen störst. De finskspråkiga skolorna klarade sig bättre än de svenskspråkiga skolorna.
– Det enda alarmerande draget var pojkarnas jämförelsevis svagare resultat. Här har vi en öm punkt i vårt utbildningssystem som jag bett forskare hitta lösningar på, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande.
PISA 2015-undersökningen deltog 73 länder och regioner. I Finland genomfördes undersökningen av ett konsortium som bestod av institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet och Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet. I undersökningen deltog unga i åldern 15 år.
– Att ta med gemensam problemlösning i en omfattande undersökning innebär att man inför ett helt nytt utvärderingsområde. Den teknikbaserade utvärderingen utvidgar urvalet av kunskaper och färdigheter som utvärderas, vilket även kan leda till att fler innovativa metoder tas in i undervisningen, säger Arto Ahonen som är nationell koordinator för PISA vid Jyväskylä universitet enligt pressmeddelandet.

Toppländerna

För Finlands del var resultatet i snitt 534 poäng, och det var endast Singapore (561) och Japan (552) som uppvisade poängskillnader med statistisk betydelse.
I samma nivågrupp som Finland fanns Hongkong (541), Korea (538), Kanada (535), Estland (535), Macao (534), Nya Zeeland (533) och Australien (531).
Poängtalet för unga från Japan var högre än i övriga OECD-länder.
ANDRA LÄSER