Insändare: Kunskap och aktivitet beskattas väldigt hårt

14.12.2022 17:18
Jan-Erik Ingvall svarar (HBL 5.12) på min insändare om behovet av en stor inkomstskattereform som jag skrev om (HBL 1.12).
Han ifrågasätter mitt resonemang på grund av att en skattesänkning skulle öka konsumtionen. Han avslutar sitt resonemang med ”att prioritera och stimulera privat konsumtion är lika befängt som att försöka lyfta sig själv i håret”.
Än en gång, Finland har en väldigt hög skattegrad, hög skatt på arbete och en mycket hög marginalskatt. Nu beskattas kunskap och aktivitet väldigt hårt. Skall vi kunna tävla om högre avlönat kunskapsarbete måste vi sänka skatten på arbete. Nu lönar det sig inte att vare sig jobba övertid eller ta tilläggsarbete därför att marginalskatten är för hög. Redan på en lönenivå av 3 000 euro blir det mindre än hälften kvar på 100 euro. Vi behöver inte mindre arbetstimmar, utan flera.
Antalet människor i arbetsför ålder pekar neråt och antalet människor i arbetslivet minskar. Allt färre betalar skatt och upprätthåller välfärdssamhället. Det är inte rätt att en tredjedel av befolkningen upprätthåller tre fjärdedelar av välfärdssamhällets betalade inkomstskatter.
Inkomstskattegraden bör sänkas, till att börja med 4-5 procent så att vi kommer till Sveriges nivå. Efter det kan man fortsätta. Marginalskatten borde sänkas rejält, så att den högsta procenten är 40 procent. Efter det bör man ha som mål att sänka den ytterligare.
Vi måste omvärdera välfärdssamhället. Nuvarande har vi inte råd med för vi finansierar det med lån på åtta-tio miljarder per år.
Vi inom Samlingspartiet vill sänka skatten på arbete om vi är med i nästa regering.
Sture Fjäder, ekonomie magister, ordförande, Borgerlig Samling i Finland

ANDRA LÄSER