Allt mindre halter av dioxiner i Östersjöströmmingen

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har dioxinhalterna i Östersjöströmmingen minskat med upp till 80 procent under de senaste 40 åren.

Östersjöströmmingen innehåller allt mindre dioxiner visar en ny forskningsrapport från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Den främsta orsaken till de sjunkande dioxinhalterna är internationella avtal som reglerar utsläppen av miljögifter såsom dioxiner och PCB.

– Om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer kan man tryggt äta fisk. Fisk innehåller hälsosamma fettsyror, vitaminer, spårämnen och protein. Fisk förebygger bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, säger Hannu Kiviranta, forskarprofessor vid THL i ett pressmeddelande.

THL:s mätningar visar att allt färre strömmingar innehåller dioxinhalter som överskrider EU:s gränsvärden. Uppgifterna bygger på institutets forskning av dioxin- och PCB-halter i Östersjöströmmingen de tre senaste åren.

I synnerhet storväxta strömmingar har tidigare utgjort ett problem för EU på grund av de höga dioxinhalterna. Forskningsprojektet visade att strömmingar på upp till 19 centimeter nu uppfyller EU:s gränsvärden, vilket är goda nyheter för det kommersiella fisket.

– Det här är en märkbar förändring, eftersom EU anser att strömmingar på över 17 centimeter inte duger till export på grund av höga dioxinhalter. Det handlar om mer än 30 procent av strömmingsfångsten i Östersjön, säger specialforskaren Panu Rantakokko i pressmeddelandet.

Utöver THL medverkade Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och fiskmjölsfabriken Ab Salmonfarm Oy på Kimitoön i forskningsprojektet som finansierades av Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF.

ANDRA LÄSER