Turkiet sa ja till Finland i Nato – alla länder har nu godkänt vår Natoansökan

Sent under torsdagen godkände Turkiets parlament enhälligt Finlands Natoansökan med rösterna 276 mot 0. Försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg skriver att Finlands inträde i Nato gör Nato-familjen starkare och säkrare.

President Recep Tayyip Erdoğan har nu 15 dagar på sig att skriva under parlamentets lagförslag.
Frida Holmbergfrida.holmberg@ksfmedia.fi
31.03.2023 06:47 UPPDATERAD 31.03.2023 10:20
Turkiet är det sista landet som ratificerat Finlands Natoansökan.
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan måste ännu godkänna parlamentets lagförslag om Finlands Natomedlemskap, men det som återstår nu är bara formaliteter innan Finland kan titulera sig medlem i försvarsalliansen.
Erdoğan har nu femton dagar på sig att underteckna lagförslaget. Det betyder att det ännu kan dröja några veckor innan den turkiska processen är helt slutförd.
President Sauli Niinistö kommenterade Turkiets beslut direkt efter omröstningen. Han skrev att han vill tacka alla 30 medlemsländer i Nato för deras förtroende och stöd. Hans skriver också att Finland kommer att vara en stark och kapabel allierad som engagerar sig i alliansens säkerhet.
– Finland är redan nu redo att gå med i Nato. Vi ser fram emot att välkomna Sverige så snart som möjligt, skriver Niinistö.

Försvarsministern: Historiska dagar

Också statsminister Sanna Marin tackade Natoländerna för stödet under Finlands Natoprocess, men hon var, precis som Niinistö, mån om att poängtera att Finland står vid Sveriges sida trots att man inte går in i Nato samtidigt.
– Finland står även framöver vid Sveriges sida och stöder dess medlemskapsansökan, skriver Marin.
Finlands Natoprocess har tagit mer än 10 månader, formellt ansökte man om medlemskap i alliansen den 17 maj 2022.
– De dagar vi lever nu är historiska, skriver utrikesminister Pekka Haavisto.
Haavisto påminde även om att Kanada och Danmark var först med att ratificera Finlands ansökan.
Enligt Haavisto kommer Ungerns ratificering att skickas till USA under fredagen.
Försvarsminister Antti Kaikkonen tackade alla trettio medlemsländer.
– Vi tar de sista stegen på vår medlemsstig alldeles strax. Det är en fin stund, skrev Kaikkonen.

Oklart hur lång Sveriges väg in i Nato blir

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg välkomnade Finland in i Nato och poängterade att Finlands inträde går hela alliansen starkare och säkrare.
Det är inte många steg som återstår innan Finland verkligen är ett Natoland. Efter att Ungern och Turkiets beslut skickats till USA:s Utrikesministerium kommer Jens Stoltenberg formellt att bjuda in Finland till försvarsalliansen.
När man skrivit under anslutningsdokument och även det har skickats till USA blir Finland en fullvärdig Natomedlem.
Både Niinistö och Marin poängterade att man stöder den svenska Natoansökan och Sverige på alla sätt man kan. Men hur lång den svenska vägen till Nato blir är ännu omöjligt att säga.
Den svenske utrikesministern Tobias Billström tidigare har sagt att han är övertygad om att Sverige kommer att kunna ansluta sig till Nato under toppmötet i Vilnius i juli. Men under torsdagen var han ändå mer försiktig till det svenska medlemskapet.
– Jag har noterat att de här sakerna som framförts de senaste dagarna, framför allt från Ungerns sida, gör att man alltid har anledning att se till att moderera sina ord, säger Billström.

ANDRA LÄSER