Ett nationellt vaccinintyg kommer i maj – kan användas i andra EU-länder

Coronavaccinintyget, som nu bereds i Finland, kan användas till exempel för inresa till de EU-länder som godkänner ett nationellt vaccinintyg.

Coronavaccinintyget kommer att finnas gratis på Mina Kanta-tjänsten.
I slutet av maj införs ett nationellt coronavaccinationsintyg som innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som personen har fått, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten (FPA).
Utvecklandet och utarbetandet av intyget är redan långt framskridet, meddelar instanserna.
Intyget kan användas till exempel vid gränsen till de EU-länder som godkänner ett nationellt vaccinintyg. Man kan visa upp det på sin telefon eller skriva ut det på papper.
Coronavaccinintyget kommer att finnas gratis på Mina Kanta-tjänsten.
Eftersom alla inte använder Mina Kanta-tjänsten, ska man om också kunna få vaccinintyget från den instans som gett vaccinet. Redan nu kan en person få ett coronaintyg från hälso- och sjukvården.

EU:s vaccinintyg

I juli införs EU:s gemensamma coronaintyg som ska innehålla såväl vaccinintyg som intyg över negativa testresultat och intyg över genomgången coronavirussjukdom. Det här mer omfattande coronaintyget ska fungera i alla EU-länder.
EU-förordningen om ett elektroniskt coronaintyg är tänkt att antas i slutet av juni och medlemsstaterna ska verkställa det före ingången av augusti.

ANDRA LÄSER