Biblioteksbygget i gång på allvar i höst

Om drygt två år och 98 miljoner euro öppnar nya centrumbiblioteket i Helsingfors. Grundstenen lades på tisdagen.

Så ska det se ut. Det nya centrumbiblioteket står färdigt hösten 2018, och inhemsk gran är träslaget som används.
Nina Weckström
24.05.2016 15:20 UPPDATERAD 24.05.2016 15:24
Det är ändå först i november som byggnadsarbetena kommer i gång på allvar och målet är att invigningen sker den 6 december 2018.
I höst engagerar biblioteksväsendet helsingforsarna och alla andra finländare i projektet genom att bjuda tillfälle att påverka den nya samlingsplatsens namn. Man arrangerar nämligen en öppen namntävling för centrumbiblioteket och vinnaren förkunnas på nyårsafton.
Kostnadsberäkningen för det nya stolta trähuset som ska resa sig söder om vattendraget Tölöviken, öster om Musikhuset och i anslutning till Medborgartorget är 98 miljoner euro.
– Och den summan ser ut att hålla i likhet med tidtabellen, försäkrar stadsbibliotekets direktör Tuula Haavisto. Hon tillägger att projektet genomförs planenligt med undantag för en detalj.
– Vi bygger inte separata utrymmen för ungdomen. Flera studiebesök utomlands, nu senast i Århus i Danmark, har visat att de unga inte söker sig till rum som är avsedda för dem utan väljer att mixa med alla andra i biblioteket. Familjebiblioteket är däremot en självklarhet redan med tanke på att utrymmet är bas för den nya lekparken vid Tölöviken.
Sedan arkitekttävlingen avgjordes för hela tre år sedan har en arbetsgrupp bland annat granskat ett urval nutida trähus i Finland för att finna bästa möjliga tekniska lösningar, träslag och ytbehandling av trä.
– Vi har kommit till att välja sågat virke och inte limträ, och träslaget är gran, säger professorn i träbyggnad, Pekka Heikkinen på Aalto-universitetet.

ANDRA LÄSER