United Brotherhood uppger sig lägga ner verksamheten – dagar före förbudsrättegång inleds

Den kriminella organisationen United Brotherhood meddelar att den lägger ner sin verksamhet. Det sker några dagar före målet, där Polisstyrelsen vill förbjuda gruppen, ska börja behandlas i rätten.

United Brotherhoods medlemmar använder sina beteckningar också då de begår brott för att förstärka sina syften menar Polisstyrelsen och åklagaren som driver målet för att förbjuda den kriminella organisationen.
I september meddelade Polisstyrelsen och riksåklagaren att man har inlett en process för att upplösa United Brotherhood och undergruppen Bad Union. Det skedde efter omfattande tillslag riktade mot de kriminella gängens medlemmar.
Ärendet ska börja behandlas i tingsrätten i Östra Nyland på onsdag. Men grupperingen föregår behandlingen och meddelade i ett pressmeddelande till Helsingin Sanomat och MTV3 i helgen att verksamheten, också Bad Unions, läggs ned. Beslutet ska ha fattats enhälligt.
Till Yle uppger Polisstyrelsen att beskedet inte påverkar polisens och åklagarens beslut att driva på ett förbud av United Brotherhood. Det blir upp till tingsrätten att besluta om och hur processen går vidare.
Polisstyrelsen och åklagaren anser att både United Brotherhood och Bad Union med sin verksamhet väsentligt strider mot lag och god sed. Även om det inte handlar om registrerade föreningar går föreningslagen att tillämpa på de hierarkiskt och militäriskt ledda grupperingarna, är tolkningen enligt den talan som har lämnats in till tingsrätten.
I sitt svar motsätter sig United Brotherhood upplösningskravet och menar att polisens och åklagarens uppgifter om rörelserna är felaktiga, bland annat så att det inte alls skulle handla om organiserad verksamhet.
United Brotherhood uppstod 2010 då tre kriminella gäng slogs ihop. Polisen har redan under en längre tid fört fram att United Brotherhood är den mest våldsbenägna och skadliga kriminella organisationen i Finland. Enligt talan är avsikten att "genom brottsliga medel, främst narkotika- och utpressningsbrott, skaffa sig ekonomisk vinning".
Av United Brotherhoods och Bad Unions ungefär 100 medlemmar uppges över 80 procent sitta i fängelse. Bland annat Brottspåföljdsmyndigheten har lyft fram att United Brotherhood utövar makt även där.
Läs också: De kriminella gängen växer kraftigt – Polisstyrelsen överväger förbud

Vill inte ha prejudikat

Det är första gången som ett förbud av kriminella gäng som United Brotherhood drivs i Finland. Polisstyrelsen och åklagaren hänvisar till processen för att förbjuda nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, som har nått Högsta domstolen och där beslut är att vänta i vår.
Till Helsingin Sanomat säger kriminalinspektör Ari Lahtela att United Brotherhoods besked om avslutad verksamhet inte behöver betyda att verksamheten verkligen upphör. Distriktsåklagare Anna-Riikka Ruuth säger till tidningen att United Brotherhoods drag inte är oväntat.
– Vi tänkte att det kan gå så här eftersom de inte vill ha ett prejudikat som möjligtvis kan användas mot andra organisationer i ett senare skede.
Turun Sanomat har till exempel tidigare rapporterat att United Brotherhood skulle få stöd av Hells Angels.
United Brotherhood har enligt polisen avdelningar på sex orter i Finand: Helsingfors, Lahtis, Joensuu, Åbo, Tammerfors och Jyväskylä. Att rättegången hålls vid Östra Nylands tingsrätt i Borgå beror på att ledaren bor i Borgå.
Läs också: Polisen slår larm: Kraftig ökning av kriminella gäng i Finland

ANDRA LÄSER