Nu slopas karantän i flera stora kommuner – Vartiainen: "Inget maskineri räcker till för det"

Smittspårningen är så överbelastad att den förlorat sin funktion. Därför slopar nu flera nyländska kommuner karantäntiden för personer som exponerats för viruset.

På fredagen stod 24 000 personer i kö som borde kontaktas och få ett separat personligt beslut om karantän. Det är ohållbart, menar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.
Antalet coronafall har ökat lavinartat under de senaste veckorna.
Smittspårningen är mycket överbelastad och har mist sin funktion. Den som nu exponeras uppmanas att undvika fysisk kontakt, meddelar Helsingfors stad.
I dag tar det flera dagar att testa sig för coronavirus och testsvaren dröjer i Helsingfors. Därför stoppar inte den karantäntid som en smittskyddsläkare ger smittspridningen.
– Bara i fredags fanns det 24 000 personer i kö som borde kontaktas och få ett separat personligt beslut om karantän. Och då räknas inte ens alla eventuellt exponerade. Det existerar inget maskineri som skulle klara av att dela ut individuella myndighetsbeslut om karantän, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.
På fredagen stod 24 000 personer i kö som borde kontaktas och få ett separat personligt beslut om karantän. Det är ohållbart, menar Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Hälsning till regeringen: Lös detta i stället

Han kritiserar också regeringens linje från i fredags, att en skolklass ska sättas i karantän om det uppdagas ett smittfall.
– Det är omöjligt att förverkliga i praktiken, säger Vartiainen.
I stället anser han att regeringen borde behandla själva orsaken till att människor behöver ett officiellt myndighetsbeslut för karantän:
– Den enda orsaken till att just myndighetsbeslut behövs är för att man ska kunna trygga sin utkomst. Detta borde regeringen komma med en lösning på, säger Vartiainen.
Sektorchef Juha Jolkkonen säger att alla resurser nu behövs där det har mest betydelse, och det är för vaccineringar och för testningar bland vårdpersonalen.
För alla andra gäller nu att ta stort ansvar själva, säger han.
– Många frågar sig säkert hur man ska agera, och här är några råd. Om man känner av symtom i luftvägarna – stanna då omedelbart hemma. På många arbetsplatser kan man med egen upplysning eller samtal till en vårdare få vara hemma i flera dagar. Om symtomen är allvarliga, kontakta då coronarådgivningen, säger Jolkkonen.
– Vården är mycket, mycket belastad nu. Personalen är trött. Det som alla kan göra för att hjälpa är att vaccinera sig, undvika kontakter och bära munskydd.
För att inte testningskapaciteten ska belastas önskas nu att bara de som tillhör riskgrupper, är gravida, ovaccinerade eller jobbar med patienter inom hälsovården söker till sig test. Alla andra uppmanas göra hemtest. Då ska man vara uppmärksam på att snabbtesterna inte är lika känsliga för omikronvarianten som för andra varianter. Därför lönar det att testa sig en gång till med ett hemtest innan man har närkontakt med någon.
Sedan i julas har köerna till coronatester varit långa i hela landet.
Den som får ett positivt svar i ett laboratorium får ett meddelande om att man blivit smittad. Men det officiella beslutet om isolering kan dröja.
Personer som bor i samma hushåll eller har motsvarande närkontakt och som blivit exponerade, kan inte längre få personlig rådgivning för hur de ska gå till väga eller försättas i karantän enligt smittskyddslagen.
De nya reglerna gäller i Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå, Kyrkslätt, Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby från och med den 10 januari 2022.

"Ta kontakt med alla du träffat"

Myndigheternas smittspårning görs från och med måndagen den 10 januari enbart i fall där det gäller allvarlig covid-19 på boende för riskgrupper, vårdinrättningar och på sjukvårdens enheter.
I andra fall som familjer, arbetsplatsen, skolan, dagvården kommer personer inte att försättas i karantän enligt smittskyddslagen.
Helsingfors stad uppmanar människor att agera på ett sätt så att smittan inte sprids vidare. Också symtomfria uppmanas undvika kontakt med andra om de blivit exponerade.
– Om en coronasmitta uppdagas – ta kontakt med alla dem du träffat under de senaste två dygnen. Undvik kontakter under de följande fem dygnen. Om ett hemtest visar positivt är det inte nödvändigt att styrka det med ett laboratorietest, säger Jolkkonen.
För att trygga vaccineringarna och sjukhusvården får en del annan icke-akut verksamhet inom Helsingfors hälsovård vänta, och många hälsogranskningar av skolelever och studerande blir uppskjutna under den närmaste tiden.
Läs också:
Regeringen vill snabbtesta skolelever – men hur det ska gå till vet ingen ännu
Då kan beslutet om barnens hobbyer komma – Vartiainen får frågan på sitt bord den här veckan

ANDRA LÄSER