Finländarna började läsa mer under coronavåren

Enligt en undersökning som Läscentrum låtit göra har vuxna och barnfamiljer i Finland läst fler böcker än tidigare under de senaste månaderna.

Vi har läst mer än vi brukar i vår.
Av föräldrar till barn under tio år uppgav en knapp fjärdedel i Läscentrums undersökning att de läst mer än vanligt. Så många som hälften svarade att barnen själva önskat sig mera högläsning. Fyrtio procent tycker att gemensamma lässtunder ger barnen trygghet under osäkra undantagstider.
59 procent tycker att läsning är en lämplig sysselsättning i undantagstider. En majoritet av de svarande uppgav att de nu har mera tid för läsning i vardagen. Av svaren framgår att brist på gemensam tid är den huvudsakliga orsaken till att man inte läser så mycket.
Av de vuxna uppgav var fjärde att de läst mer under pandemin. Som orsak gavs att det nu funnits mer tid för läsning i vardagen. Över hälften tycker att läsning är ett angenämt tidsfördriv, och knappt hälften säger sig ha läst mera för att de behövt annat tänka på i undantagstider.
Läscentrums undersökning är gjord av Innolink. Drygt tusen finländare svarade i undersökningen.
ANDRA LÄSER