Med viruset kom också sorgen

Den här våren och försommaren har döden, och insikten om vår sårbarhet, kommit nära. Forskaren Mari Pulkkinen ser tydliga likheter mellan att uppleva sorg och att leva i skuggan av coronakrisen. Accepterar vi sorgen kan den vara en god följeslagare i livet, menar hon.

Sorgen är sällan störande för den sörjande, men däremot för omvärlden, menar forskaren Mari Pulkkinen som själv har upplevt stora förluster. Coronavåren ger oss erfarenheter som kan hjälpa oss i andra situationer senare i livet.
Mari Pulkkinen är humanist, religionsvetare och har skrivit en doktorsavhandling om finländares erfarenheter av förlust och sorg. Hon har själv förlorat två ofödda barn – en erfarenhet som hon starkt bär med sig tretton år senare.
ANDRA LÄSER