Bristfälligt om PCR-test

17.09.2021 10:43
Medierna ger oss dagligen information om antalet nya coronafall, men är den meddelade siffran faktiskt infektioner – eller handlar det bara om positiva PCR-test? Det finns nämligen en betydande skillnad mellan de här två sakerna. Men inte ens Institutet för hälsa och välfärd, THL, förklarar den här skillnaden klart nog på sin hemsida.
Under rubriken ”Vad innebär ett positivt PCR-testresultat?” kan vi läsa följande: ”Med hjälp av PCR-testet söker man efter coronavirusets genetiska material i ett enskilt prov. Om testresultatet är positivt har den testade personen virusets genetiska material, det vill säga ett tecken på virus, i sina luftvägar. PCR-testresultatet berättar inte direkt om smittsamheten eller huruvida infektionen är ny eller personen har insjuknat tidigare ... Då beaktar läkaren testresultatet, patientens symtom och när symtomen började ... På så sätt kan läkaren bedöma om det är fråga om en ny infektion.”
På svenska Folkhälsomyndighetens (som motsvarar THL) hemsida förklaras skillnaden mellan ett positivt PCR-test och smitta däremot klart och tydligt: ”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam.”
Vi kan endast spekulera i hur många som i Finland onödigt förpassats till karantän endast utifrån ett PCR-test, och hur sällan THL:s egna instruktioner följs. ”Därför bedömer en läkare alltid hur betydande PCR-testresultatet är för patienten ... Utifrån uppgifterna gör läkaren en bedömning av om personen ska isoleras.”
Det kan också vara bra att veta att THL i mars 2021 städade bort följande lugnande besked från sina hemsidor trots att allt fortfarande stämde: Coronavirusepidemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland. Dödsfall hos personer i arbetsför ålder är mycket sällsynta. Bland barn och ungdomar har coronarelaterade dödsfall inte konstaterats i Finland.

Rauli Mäkelä,

läkare, Esbo

ANDRA LÄSER