Människohandeln ökar – Europarådet vill att Finland skärper sig

På några år har antalet människohandelsoffer i Finland trefaldigats. Finland måste bli bättre på att identifiera offren, inte minst bland minderåriga som kommit ensamma till Finland, anser Europarådet.

05.06.2019 11:00 UPPDATERAD 05.06.2019 15:00
Sedan 2015 har antalet människohandelsoffer i Finland trefaldigats, från 52 nya fall 2015 till 163 i fjol. Siffrorna gäller förstås bara dem som identifieras, det verkliga antalet är förmodligen betydligt större.
– I Finland är man bra på att identifiera offer för arbetsrelaterad människohandel, och majoriteten av de fall som identifieras handlar just om utnyttjande i arbete. Det är bra att den här sidan fungerar. Däremot har också Diskrimineringsombudsmannen kritiserat myndigheterna för att vara dåliga på att identifiera offer för sexuellt utnyttjande, säger Mats Lindberg på Europarådets sekretariat för bekämpande av människohandel.
I dag publicerar Europarådet sin rapport om Finland och hur arbetet för att implementera rådets konvention mot människohandel framskrider. Inte så mycket på de fyra senaste åren, är svaret, även om Finland också får tack för vissa framsteg.

ANDRA LÄSER