Snaran dras åt kring journalistiken också i Norden

Ju mer utsatt för påtryckning journalistiken blir desto mer behövs den. Norden är inget undantag.

12.12.2017 publicerade Helsingin Sanomat sin artikel om försvarets signalspaningscentral i Tikkakoski i Jyväskylä under rubriken Finlands hemligaste plats.
"Finska staten försöker stämma i bäcken och skrämma journalister till tystnad genom att göra militära hemligheter till en skyddad zon där journalister inte har tillträde.”
Det sade den svenska författaren och journalisten Jan Guillou i en HBL-intervju nyligen.
Han syftar på fallet med de tre journalisterna på Helsingin Sanomat som riskerar fängelse för att ha skrivit en artikel om Försvarsmaktens signalunderättelsecenter i Tikkakoski år 2017. Försvarsmakten polisanmälde artikeln genast den publicerades och i höstas kom beslutet om att åtal ska väckas. De tre journalisterna anklagas för röjande av statshemlighet och försök till röjande av statshemlighet.
Det är ett anmärkningsvärt och oroväckande fall. De åtalade journalisterna förnekar brott och deras ansvariga utgivare, Kaius Niemi – som för övrigt också misstänktes för brott men undgår åtal – har kommenterat det hela med att pressfriheten i Finland äventyras:
"Vi är mycket besvikna och oroade över att tre av våra journalister hotas av fängelsestraff i ett land som Finland. De har inte avslöjat hemliga uppgifter. Alla uppgifter som HS har publicerat går att finna i offentliga källor."
Utan att känna till detaljer – vi litar på rättsstaten Finland och låter domstolsbehandlingen ha sin gilla gång – kan vi ändå konstatera att åtalet påverkar den fria journalistiken i Finland.
Precis det Jan Guillou syftar på: makten försöker skrämma journalister till tystnad.
Ett besläktat fall håller för tillfället på att rullas upp i Danmark. I måndags omhäktades chefen för den militära underrättelsetjänsten, Lars Findsen, misstänkt för att ha läckt hemliga uppgifter.
Läckt till vem undrar ni – en främmande makt? Nej, till journalister. Det visar sig nu att chefredaktörerna för en rad danska mediehus antingen har kallats till det danska spionhögkvarteret på Kastellet i Köpenhamn eller blivit uppsökta på sina redaktioner av den ställföreträdande chefen för Försvarets underrättelsetjänst Svend Larsen. Budskapet har varit entydigt: Också journalister kan dömas till fängelse enligt den danska strafflagens 109:e paragraf som handlar om läckage av hemliga uppgifter.
I en intervju för public servicebolaget Danmarks Radio säger Martin Krasnik, chefredaktör för Weekendavisen, att han aldrig varit med om något liknande som samtalet med underrättelsechefen:
"Det var gränsöverskridande, och avsikten var tydlig. Det handlade inte om att göra mig uppmärksam på paragrafen som jag känner väl till från förr. Avsikten var att få oss att inte skriva om de här sakerna."
Andra danska chefredaktörer vittnar om liknande hälsningar med förment hotfull underton.
Är likheten i dessa fall resultatet av slumpen eller delar av ett större sammanhang, en trend? Om man ser på hur snaran dras åt kring pressfriheten runtom i världen ligger det nära till hands att tänka att maktens rädsla för det fria ordet nu också nått Norden. Det är då man som journalist känner den djupa besvikelse som HS-chefredaktören Kaius Niemi ger uttryck för; besvikelsen över att en part i det demokratiska laget plötsligt börjar spela fult genom att försöka kriminalisera journalisters arbete.
Det finns ingen anledning för journalistiken att förhäva sig. Det sker övertramp och all journalistik är varken bra eller nödvändig. Men – för att låna norska Nobelkommitténs ord – "en fri, oavhängig och faktabaserad journalistik skyddar mot maktmissbruk, lögn och krigspropaganda”.
Det är knappast en slump att Nobels fredspris 2021 gick till just journalistiken. Maria Ressa och Dmitrij Muratov prisbelönades för sin insats för yttrandefriheten som en garant för demokrati och varaktig fred. De verkar i Filippinerna och Ryssland men fallen ovan visar att snaran dras åt också kring journalistiken i Norden.
Förhoppningsvis förfelar påtryckningarna sin verkan. Ju fulare verkligheten blir desto nödvändigare blir det fria ordet.
ANDRA LÄSER