FN-rapport: Irland mest utvecklade landet

Irland slår ut Norge och seglar upp i topp på en FN-lista över länders mänskliga utveckling. Nytt för i år är att klimatpåverkan räknas in när länders utveckling mäts.

UNDP:s lista över länders utveckling ändras radikalt när hållbarhet tas med i beräkningarna. Länder med höga utsläpp faller. Arkivbild.
Troy Enekvist/TT
16.12.2020 16:32
Liksom tidigare år har FN-organisationen UNDP tittat på ekonomin, utbildningsnivån och hälsovården i världens alla länder när de beräknar den mänskliga utvecklingen i varje land. Men nu har man har även lagt till hållbarhetsaspekten i form av ländernas koldioxidutsläpp och avtryck på miljön.
Skälet till det är att världen, enligt UNDP, är på väg in i en ny tidsålder där alla länder måste inkludera hållbarhet i sina utvecklingsberäkningar.

Listan kastas om

"Inget land hittills har nått en mycket hög mänsklig utveckling utan att utsätta planeten för enorma belastningar. Vi kan bli den första generationen att rätta till det här felet", säger UNDP-chefen Achim Steiner i ett pressmeddelande.
Den nya metoden att beräkna utveckling har lett till stora omkastningar på listan, kallad Human Development Index. Över 50 länder har fallit ur gruppen av länder med mycket hög mänsklig utveckling. Bland dem finns det nästan helt fossilberoende Luxemburg som rasar 131 placeringar (från plats 21).
Australien faller också dramatiskt, med hela 72 placeringar (från en åttondeplats). Även Norge, som toppat listan i flera år, rasar 15 placeringar när klimataspekten räknas in. Finland placerar sig strax utanför topp tio på delad elfte plats med Singapore.

Stor utmaning

Den nya listan är tänkt att illustrera utmaningen med att ta itu med fattigdom och ojämlikhet samtidigt som de klimatpåverkande utsläppen och trycket på planeten minskar. Indexet ingår i rapporten "Human Development Report" som publiceras för 30:e året i rad.

Mänsklig utveckling

FN:s utvecklingsorgan UNDP har sedan 1990 presenterat en årlig rapport över mänsklig utveckling kallad "Human Development Report".
Rapporten vill ge en bild av utvecklingen i världen som inte enbart bygger på ekonomiska fakta, utan även omfattar exempelvis hälsovård och utbildningsnivå samt i år även ländernas koldioxidutsläpp och miljöavtryck.
Sedan mätningarna började har antalet länder som bedöms ha en mycket hög mänsklig utveckling ökat samtidigt som antalet länder i kategorin låg mänsklig utveckling minskat.
Så här ser årets lista ut om man använder den traditionella mätmetoden. Inom parentes anges hur placeringen ändras när klimataspekten tas med:
1. Norge (-15)
2. Irland (+1)
2. Schweiz (0)
4. Hongkong (data för utsläpp ej tillgänglig)
4. Island (-26)
6. Tyskland (-1)
7. Sverige (+1)
8. Australien (-72)
8. Nederländerna (-6)
10. Danmark (+5)
Källa: FN:s utvecklingsprogram UNDP

ANDRA LÄSER