Fortum kan tappa mera av Uniper

Fortums andel av det tyska energibolaget Uniper kan komma att sjunka ytterligare och Fortum väntas redovisa en brakförlust för årets sex första månader. Den risk verksamheten i Ryssland utgör är ändå liten jämfört med Uniperförlusterna.

Fortum publicerar sitt resultat för årets sex första månader den 25 augusti. Hur stora förluster företaget redovisar beror på vilka nedskrivningar som görs.
Fortum har skjutit upp publiceringen av sitt resultat för årets sex första månader till den 25 augusti. En vecka före det publicerar det tyska dotterbolaget Uniper sitt resultat för samma period. Båda resultaten väntas lysa knallröda även om det är oklart hur stora nedskrivningar energibolagen sist och slutligen gör i sina delårsrapporter.

ANDRA LÄSER