Omkring 400 bekräftade coronavirusfall i Finland – fyra i intensivvård, yngsta under 40 år

De flesta drabbade är mellan 30 och 39 år.

SPT
HBL
TT
19.03.2020 15:59 UPPDATERAD 19.03.2020 17:52
Omkring 400 fall av covid-19 har bekräftats i laboratorier runtom i Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL). Siffran baserar sig på de uppgifter som THL fått genom att vara i kontakt med landets alla olika sjukvårdsdistrikt.

Fyra i intensivvård

Två tredjedelar av de bekräftade fallen i registret kommer från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Totalt har sjukvårdsdistriktet rapporterat om 202 coronavirusfall.
På torsdagsmorgonen hade sjukvårdsdistriktet fyra coronapatienter i intensivvård, skriver Helsingin Sanomat som talat med infektionsläkaren Asko Järvinen. Den yngsta är född i början av 1980-talet, de tre övriga är äldre personer.
Under tio patienter vårdas för tillfället på sjukhuset på grund av sjukdomen covid-19.
Bland de övriga drabbade i landet är de flesta i åldersgruppen 30–39 år. Totalt 78 av de 304 bekräftade fallen är personer i trettioårsåldern.
Bland landets yngsta och landets äldsta är de bekräftade fallen få. Endast en person över 80 år har bekräftats lida av covid-19, och endast 4 personer i åldern 0-9 år.

Männen i majoritet

I Sverige har hittills totalt 41 patienter vårdats på intensivvårdsavdelning efter att ha smittats med det nya coronaviruset, enligt det Svenska intensivvårdsregistret. Medelåldern på de intensivvårdade är drygt 63 år. Den äldsta som vårdats är 84 år, den yngsta 27 år.
Männen utgör en majoritet av fallen, endast 7 av de 41 patienterna (17,9 procent) är kvinnor.
Att en yngre person behövt intensivvård föranleder kanske frågor, då fokus i de svenska smittskyddsåtgärderna tydligt legat på dem över 70 år. Men enligt Folkhälsomyndigheten är det inte konstigt.
– Det här händer, till och med när det gäller den vanliga influensan, någon gång då och då. Det är väldigt olyckligt och sorgligt, men det är så som vår verklighet ser ut, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Enstaka fall

Exakta siffror över hur många under 70 år som behövt intensivvård är enligt Tegnell svåra att tala om, eftersom det är så otroligt få det handlar om.
– Jag har sett statistik från Frankrike där man bara hittade något enstaka fall som intensivvårdats i åldrarna under 70 år. Men det är så att när stora grupper blir sjuka samtidigt dyker även de här ovanliga fallen upp, säger han.
Data från det hittills värst drabbade landet, Kina, saknas eftersom man där inte pratar om respiratorvårdade utan "allvarligt sjuka".
Statsepidemiologen betonar att statistiken generellt är väldigt osäker. Inte minst eftersom ingen vet hur stort mörkertalet är, det vill säga hur många som smittats utan att bli särskilt sjuka eller söka vård.
– Egentligen ska man inte ge sig in i någon jättestor sifferexercis i den här typen av frågor förrän man kunnat gå ut och kolla hur många av de mellan 20 och 70 år som faktiskt blev sjuka. Då är jag övertygad om att vi kommer att prata om promilleandelar av de yngre som behövt ligga i respirator, säger Anders Tegnell.

Nya principer

I Finland ändrar THL nu principerna för sin rapportering om antalet coronavirusfall. I fortsättningen kommer institutet enbart att meddela om antalet fall utifrån registret över smittsamma sjukdomar.
På torsdagen fanns det enligt registret 304 bekräftade fall i Finland.

ANDRA LÄSER