Skärpta restriktioner tvingar byggarbetare att välja – igen

Byggindustrin bedömer att antalet utländska byggarbetare som jobbar i Finland är över 30 000 personer, bland annat arbetare som pendlar från Estland, säger Byggindustrins vd Aleksi Randell.

HBL träffade i våras byggarbetarna Rainer Tõruke (till vänster) och Rain Anni då inresorna begränsades, och de valde att stanna i Finland.
De pendlande byggarbetarna blev redan i våras tvungna att välja om de ska stanna i Finland och inte se sin familj på en längre tid än vanligt. Nu fanns redan en föraning om att ett skärpt beslut kommer, och de står inför samma situation igen.
Läs mer: Så kommenterade estniska byggjobbare i våras - "Jag måste jobba för att försörja min familj"
Byggindustrins vd Aleksi Randell tror att arbetet kan fortsätta, men om det blir mer än en månad som nedstängningen varar så uppstår svårigheter.
– Det här är en verkligt viktig grupp arbetare som jobbar rätt så beständigt i Finland, även om själva byggprojekten kan variera. En stor del jobbar ändå bestående här, och särskilt södra Finland och Estland bildar ett pendlingsområde, säger Randell.
Byggpersonalen har heller inte åkt fram och tillbaka hela tiden, säger Randell, utan en vanlig pendlingstakt är att man åker hem med ett par veckors mellanrum och tar en längre paus med familjen.
– Många är i den åldern att de har barn hemma.
Randell säger att branschen har en förståelse för beslutet, på grund av de virusmutationer som befaras spridas snabbare.
Men samtidigt hoppas han att den kommande månaden används till att i samarbete med Estland skapa förutsättningar för pendling, genom att förutsätta testning för alla och utöka testningskapaciteten, och utnyttja den digitala Finentry-appen för att dirigera inkommande resenärer till testning och lagra testresultat från avgångslandet.
– Vi är beredda att rekommendera alla våra medlemsföretag att förutsätta att alla testas, om myndigheterna förutsätter det och ser till att testningskapaciteten finns, säger Randell.
Att branschen inte gett en sådan rekommendation motiverar han med att de agerar i linje med vad myndigheterna rekommenderar och reserverar kapacitet för.
– Vi kan inte ge en rekommendation som det inte finns förutsättningar att följa i praktiken.
ANDRA LÄSER