Ryssar köper fastigheter åt "gröna män" i Finland

Skyddspolisen oroar sig för märkliga fastighetsköp som görs av medborgare med finsk-ryskt medborgarskap. Skypos högsta chef Seppo Pelttari misstänker att fastigheterna kan utnyttjas av ryska soldater i kristid.

Varnar. Skyddspolisen, Skypo, oroar sig för finsk-ryska medborgares fastighetsköp i Finland. I ett utlåtande till riksdagens förvaltningsnämnd varnar Skypo för att "främmande makt" kan gömma soldater utan beteckningar (så kallade gröna män) i fastigheterna.
HBL har sett Skypos utlåtande som skickats till riksdagens förvaltningsutskott. Skypo säger sig ständigt hitta exempel på åtgärder som kan vara tecken på att främmande makt förbereder sig inför en krissituation. En markägare som verkar för främmande makts räkning kan bygga konstruktioner på sin fastighet som kan utnyttjas till att inkvartera soldater utan beteckning (så kallade gröna män) eller till att spärra av viktiga trafikleder i en kris- eller krigssituation.
Markköp i den åboländska skärgården och längs östgränsen som gjorts av medborgare med dubbelt medborgarskap har med jämna mellanrum ifrågasatts i offentligheten de senaste tio åren. Skypo intresserar sig speciellt för sådana fastighetsaffärer som inte verkar ha någon affärsmässig eller annan logisk förklaring.
Det finns säkert skäl att fundera på om vi borde iaktta speciell uppmärksamhet vid köp av mark på strategiskt viktiga ställen

Nära militärbaser

Påfallande många fastigheter har införskaffats i närheten av finländska militära installationer såsom militärbaser, flygledning, luftbevakning och ammunitionslager.
Koncentrationen av fastigheter som köpts av finsk-ryska medborgare är starkast i östra och mellersta Finland. Även i Åbolands skärgård längs med de viktigaste farlederna har de ryska köpen väckt frågor.
Så här klart har Skypo inte i offentligheten tagit ställning till saken.
– Visst är det anmärkningsvärt att Skypo lyfter fram frågan specifikt. De gör det knappast lättvindigt, säger förvaltningsutskottets SFP-medlem, riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
– Jag ser inte att man kan hindra någon från att köpa mark, men det finns säkert skäl att fundera på om vi borde iaktta speciell uppmärksamhet vid köp av mark på strategiskt viktiga ställen.
– Vad som är strategiskt är svårt att definiera, och bulvaner är det lätt att använda sig av.
Omskrivet. HBL har tidigare skrivit om förbryllande ryska markköp nära militäranläggningar.

"Mot Finlands intressen"

De finsk-ryska medborgarna är enligt rysk lag skyldiga att hjälpa de ryska säkerhetsmyndigheterna, påpekade förvaltningsutskottet i sitt utlåtande förra veckan. Det offentliggjordes med anledning av regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse som gavs i somras.
I utlåtandet citerar utskottet ordagrant Skypo om att personer med dubbelt medborgarskap kan råka ut för situationer där de kan tvingas agera mot Finlands intressen. Gruppen är, enligt Skypo av särskild betydelse för kampen mot spionage.
– I förhållande till landets befolkningstal är de i Finland placerade utländska underrättelseofficerarnas antal bland de största i västländerna, citeras Skypo.

Rysk påtryckning i energifrågor

Skypo har informerat utskottet om att det regelbundet framkommer försök att påverka finländska beslut och den allmänna opinionen. Skypo har fått bevis för konkreta fall när man försökt påverka beslutsfattandet i den finländska energipolitiken och den allmänna opinionen.
Det finns skäl att tro att Ryssland ser ett ökat beroende av rysk energi som en möjlighet att utöva påtryckning i framtiden
Utskottet nämner inte uttryckligen den ryska underrättelsetjänsten, men det framgår av sammanhanget att det är den som avses.
– Det är klart att Ryssland i mån av möjlighet har velat påverka opinionen i en positiv riktning. Det finns skäl att tro att Ryssland ser ett ökat beroende av rysk energi som en möjlighet att utöva påtryckning i framtiden, säger Adlercreutz.
Även i offentligheten har det spekulerats flitigt om den ryska underrättelsetjänstens roll i samband med den invecklade processen kring Fennovoimas ägoförhållanden sommaren 2015. Ryssland lät åtminstone förstå att Finland kan utsättas för påtryckningar om projektet inte blir av. Detaljerna i hur det gick till när Fortum och Outokumpu gick med på att öka sitt ägande i Fennovoima till krävda 60 procent är fortfarande oklara.
– Det är helt klart att Fennovoima har en stor betydelse för Ryssland. Finland ställer som bekant mycket höga krav på strålsäkerhet. Om vi bygger ett ryskt kärnkraftverk är det en fjäder i hatten som potentiellt öppnar en stor marknad för Rosatom, säger Adlercreutz.
Skypo varnar också för att Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattande ständigt utsätts för cyberspionage.
Under det senaste året har det dessutom blivit allt synligare jämfört med det mera sofistikerade cyberspionaget förr om åren.
ANDRA LÄSER