Ny webbplats ska hjälpa barn att identifiera och anmäla sexualbrott

Barn som blir offer för sexualbrott berättar ofta om det för en kompis, men majoriteten av brotten kommer inte för de vuxnas eller myndigheters kännedom. Webbplatsen #MyFriendToo som lanseras i dag, ska göra det lättare för barn att anmäla sexualbrotten, berättar barnrättsspecialisten Matilda Sandvik.

Flera studier visar att barns och ungdomars vänner ofta är de första som får veta om trakasserier, gromning och sexuellt våld. – Det är viktigt att poängtera att det aldrig är barnets fel, säger Matilda Sandvik.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
24.01.2023 11:10 UPPDATERAD 24.01.2023 14:15
Uppskattningsvis anmäls endast 12 procent av de sexualbrott som barn utsätts för till myndigheterna. Flera studier visar ändå att barnoffren ofta anförtror sina vänner i samma ålder om vad de utsatts för.
Vuxna och myndigheter förblir därför i de flesta fallen ovetande om att barnet utsätts för sexuellt våld, förklarar Matilda Sandvik, som är barnrättsspecialist vid organisationen Skydda barn som arbetar med att förebygga sexualbrott mot barn och hjälpa dem som utsatts. 
Det leder till att offret ofta blir utan stödet och hjälpen som skulle behövas och vännerna tvingas bära på den tunga ångestfyllda hemligheten samtidigt som förövarna går obestraffade.
– Det är naturligt att först berätta för en vän om det som har hänt, så är det också bland vuxna. Men att brottet också skulle komma för vuxnas kännedom är oerhört viktigt, säger Sandvik.
Målet med den nya MyFriendToo-webbplatsen, som lanserats av organisationen på tisdagen är därför att informera ungdomar och barn om hur man kan identifiera sexualbrott och vad man kan göra för att stödja en kompis som utsatts. Också för vuxna kan det vara svårt att känna igen vilken slags handlingar som utgör ett brott och veta var gränsen går mellan olämpligt beteende och brott, enligt Sandvik.

Sexualbrott begås allt oftare på nätet

Sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld som begås på nätet och ofta på sociala medier, har ökat märkbart under de senaste åren. Trots att majoriteten av brotten inte anmäls bekräftar insamlad statistik det.
– Tyvärr är förövarna väldigt bra på att utnyttja teknik för att begå brott. Förövaren kan exempelvis låtsas vara ett barn eller en ungdom i samma ålder och sedan bygga ett förhållande och manipulera, hota eller utpressa barnet till att utföra sexuella handlingar, säger Sandvik.
Många brott sker helt och hållet på nätet, medan andra delvis sker på nätet och delvis under fysiska möten. Brottets händelseförlopp kan vara snabbt eller så kan det handla om en lång process. Sexualbrott som sker på nätet är precis lika skadligt som ett sexuellt brott som sker i en fysisk miljö, betonar Sandvik.
– Det är viktigt att poängtera att det aldrig är barnets fel, utan det är förövaren som bär ansvaret och skulden, säger hon.

Ett fall kan blotta hundratals

När det handlar om sexualbrott mot barn och unga på nätet kan till och med en enda anmälan till myndigheterna leda till utredningar av tiotals och till och med hundratals sexualbrott mot barn och unga.
– Det såg vi till exempel i den stora gromninghärvan i mellersta Finland 2021, då en anmälan ledde till att 200 barnoffer avslöjades.
Fallet i fråga uppdagades när en förälder hittade misstänkta meddelanden i sitt barns telefon.
På måndagen uppgav också Helsingforspolisen att en man misstänks för sexualbrott mot barn efter att han tagit kontakt med hundratals flickor.

ANDRA LÄSER